DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en dertien gemeenten in de regio Rijnmond. DCMR zet zich in voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving voor de 1,2 miljoen inwoners van de Rijnmondregio. DCMR stelt milieuregels op voor bedrijven in de regio en controleert op de naleving van deze milieuregels en andere wet- en regelgeving. Daarnaast geeft DCMR adviezen aan overheden over ruimtelijke plannen met als doel een toekomstbestendig gebruik van de fysieke leefomgeving.

In dit themadossier vindt u koppelingen naar agendapunten, waarin de DCMR aan de orde is geweest, documenten die van de DCMR zijn ontvangen of aan de DCMR zijn verstuurd en eventueel nieuwsberichten met betrekking tot de DCMR.

Informatie over de DCMR vindt u op: DCMR

Informatie over de (financiële) relatie tussen DCMR en de gemeente Ridderkerk vindt u in de digitale begroting in de paragraaf verbonden partijen.

Agendapunten (8)

Documenten (27)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten