Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)

Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten op het eiland IJsselmonde  en de provincie Zuid-Holland. Het NRIJ is verantwoordelijk voor het beheer en de verzorging van de recreatiegebieden in IJsselmonde. Daarnaast is het recreatieschap erop gefocust de ontwikkelingen op het gebied van natuurwaarden, landschap en openluchtrecreatie goed op elkaar af te stemmen, zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de groengebieden.

Zie ook: www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl/

De natuur- en recreatiegebieden op het drukbevolkte eiland IJsselmonde zullen in de komende jaren aanzienlijk worden uitgebreid. Door de stedelijke en industriële druk is een toenemende behoefte aan nieuwe en nieuw ingerichte groengebieden ontstaan, die van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid en het leefmilieu van de bevolking.

Vergaderingen en stukken: www.natuurenrecreatieschapijsselmonde.nl/vergaderingen/

Agendapunten (12)

Documenten (89)

meer minder

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten