Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (19)

2022-08-26 RIB Aanpak energiearmoede

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Aanpak energiearmoede PDF, 178,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie PDF, 64,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - begroting 2023-2026

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - begroting 2023-2026 PDF, 1,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - aanbiedingsbrief 1e tussenrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - aanbiedingsbrief 1e tussenrapportage PDF, 49,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - 1e tussenrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - 1e tussenrapportage PDF, 1,82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - jaarstukken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - jaarstukken PDF, 2,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - zienswijze Albrandswaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - zienswijze Albrandswaard PDF, 650,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - brief aan Albrandswaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - brief aan Albrandswaard PDF, 224,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - zienswijze Barendrecht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - zienswijze Barendrecht PDF, 208,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - brief aan Barendrecht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - brief aan Barendrecht PDF, 269,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - zienswijze Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - zienswijze Ridderkerk PDF, 129,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - brief aan Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Financiële stukken BAR-organisatie - brief aan Ridderkerk PDF, 230,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-26 RIB Stand van zaken motie 2021-132 onderzoek jeugdproblematiek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-26 RIB Stand van zaken motie 2021-132 onderzoek jeugdproblematiek PDF, 84,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-19 RIB Afdoening motie aanschaf en implementatie ANPR cameras

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-19 RIB Afdoening motie aanschaf en implementatie ANPR cameras PDF, 111,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-19 RIB Illegale doorsteek centrum Plaisier-Sport 2000

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-19 RIB Illegale doorsteek centrum Plaisier-Sport 2000 PDF, 71,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-19 RIB Transitie openbaar vervoer en corona

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-19 RIB Transitie openbaar vervoer en corona PDF, 109,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-19 RIB Transitie openbaar vervoer en corona - MRDH brief 19-07-2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-19 RIB Transitie openbaar vervoer en corona - MRDH brief 19-07-2022 PDF, 219,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-16 RIB Renovatie en verduurzaming sporthal Drievliet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-16 RIB Renovatie en verduurzaming sporthal Drievliet PDF, 357,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2022-08-16 RIB Renovatie en verduurzaming sporthal Drievliet - tabel financieel overzicht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2022-08-16 RIB Renovatie en verduurzaming sporthal Drievliet - tabel financieel overzicht PDF, 434,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar