Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (28)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (40)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (34)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (42)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (36)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (19)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (27)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (33)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (56)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (21)

2020-09-04 RIB Afdoening motie herindicaties en Verordening Jeugdhulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-04 RIB Afdoening motie herindicaties en Verordening Jeugdhulp PDF, 207,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-04 RIB Opruimactie Waalweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-04 RIB Opruimactie Waalweg PDF, 88,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - conceptnota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - conceptnota PDF, 4,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - gemeentescan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - gemeentescan PDF, 2,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak organisaties

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak organisaties PDF, 588,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak doelgroepen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak doelgroepen PDF, 550,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - evaluatie Beleidskaders

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - evaluatie Beleidskaders PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg - kaart

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg - kaart PDF, 935,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg PDF, 97,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Voorkomen wateroverlast bij hevige buien

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Voorkomen wateroverlast bij hevige buien PDF, 256,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 - monitor

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 - monitor PDF, 2,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 PDF, 154,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 PDF, 80,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Stand van zaken proces Gebiedsvisie Rivieroevers

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Stand van zaken proces Gebiedsvisie Rivieroevers PDF, 4,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Actuele ontwikkelingen rond Beleidsplan afval en grondstoffen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Actuele ontwikkelingen rond Beleidsplan afval en grondstoffen PDF, 208,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-16 RIB burgemeester inzake aanwijzen veiligheidsrisicogebieden Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-16 RIB burgemeester inzake aanwijzen veiligheidsrisicogebieden Ridderkerk PDF, 348,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - gewaarmerkte jaarrekening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - gewaarmerkte jaarrekening PDF, 1,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - controleverklaring

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - controleverklaring PDF, 386,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - Jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - Jaarverslag PDF, 2,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - aanbiedingsbrief PDF, 46,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - resultaat SHV

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - resultaat SHV PDF, 954,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Armoedemonitor 2019 gemeente Ridderkerk versie 1.0

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Armoedemonitor 2019 gemeente Ridderkerk versie 1.0 PDF, 901,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Inkomens Effect Rapportage 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Inkomens Effect Rapportage 2020 PDF, 594,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 PDF, 226,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk PDF, 121,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Stand van zaken aanpak eenzaamheid Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Stand van zaken aanpak eenzaamheid Ridderkerk PDF, 118,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk - servicegebied

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk - servicegebied PDF, 609,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk PDF, 140,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 PDF, 93,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 - Jaarverantwoording

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 - Jaarverantwoording PDF, 109,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona PDF, 62,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - MRDH nota van reactie vervoersplannen 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - MRDH nota van reactie vervoersplannen 2021 PDF, 654,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - brief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - brief MRDH PDF, 372,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB reactie Rijkswaterstaat nav verzoek plaatsen geluidsscherm Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB reactie Rijkswaterstaat nav verzoek plaatsen geluidsscherm Oosterpark PDF, 156,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB onderzoek naar lood in bodem volkstuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB onderzoek naar lood in bodem volkstuinen PDF, 72,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 PDF, 340,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 - verslag PDF, 4,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet PDF, 72,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet - brief aan Minister

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet - brief aan Minister PDF, 203,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR PDF, 351,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - zienswijze Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - zienswijze Ridderkerk PDF, 373,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - concept begrotingswijziging

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - concept begrotingswijziging PDF, 999,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - aanbiedingsbrief VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - aanbiedingsbrief VRR PDF, 154,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2020 PDF, 719,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Investeringen kadernota 2021 en concept begroting 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Investeringen kadernota 2021 en concept begroting 2021 PDF, 162,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp - brief aan colleges

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp - brief aan colleges PDF, 1,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief PDF, 60,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - tussenrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - tussenrapportage PDF, 2,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - Kamerbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - Kamerbrief PDF, 1,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - agenda

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - agenda PDF, 877,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - factsheet PDF, 199,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp PDF, 177,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen - planmatig onderhoud 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen - planmatig onderhoud 2020 PDF, 307,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen PDF, 271,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Evaluatie groenonderhoud

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Evaluatie groenonderhoud PDF, 282,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda PDF, 101,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie PDF, 48,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - programma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - programma PDF, 229,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - overzicht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - overzicht PDF, 111,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Werkgroep Kas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Werkgroep Kas PDF, 269,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - reactie GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - reactie GRJR PDF, 213,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - brief GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - brief GRJR PDF, 189,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk - 1e kwartaalverslag 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk - 1e kwartaalverslag 2020 PDF, 404,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 PDF, 100,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk PDF, 107,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 67,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed PDF, 58,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Aanmelding 2e tranche metropolitane fietsroutes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Aanmelding 2e tranche metropolitane fietsroutes PDF, 94,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen PDF, 431,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 17-04-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 17-04-2020 PDF, 1,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - antwoord RWS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - antwoord RWS PDF, 68,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH PDF, 53,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 6-11-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 6-11-2020 PDF, 68,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH - brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH - brief PDF, 111,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 3 Verkennende schets oktober 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 3 Verkennende schets oktober 2020 PDF, 7,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 1 Plattegrond huidige situatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 1 Plattegrond huidige situatie PDF, 4,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 2 Verkennende schets september 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 2 Verkennende schets september 2020 PDF, 3,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark PDF, 175,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie - brief van dagelijks bestuur

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie - brief van dagelijks bestuur PDF, 177,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie PDF, 37,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - aanvraagformulier Subsidieregeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - aanvraagformulier Subsidieregeling PDF, 251,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen PDF, 320,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - gereedmeldingsformulier Subsidieregeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - gereedmeldingsformulier Subsidieregeling PDF, 433,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek - bijlage RIB 15-11-2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek - bijlage RIB 15-11-2019 PDF, 422,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie Ridderkerk - De route naar 2050

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie Ridderkerk - De route naar 2050 PDF, 3,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Innovatiesubsidies en afdoening motie 2020-88

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Innovatiesubsidies en afdoening motie 2020-88 PDF, 284,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek PDF, 338,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie PDF, 82,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek PDF, 93,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer PDF, 198,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 6. Brief voorzitter SvWrR Regionale Woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 6. Brief voorzitter SvWrR Regionale Woonvisie PDF, 194,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 1. Jaarverslag 2019 Wooncompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 1. Jaarverslag 2019 Wooncompas PDF, 27,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 7. Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 7. Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019 PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 2. Rapport maatschappelijke visitatie Woonvisie Ridderkerk 2015 - 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 2. Rapport maatschappelijke visitatie Woonvisie Ridderkerk 2015 - 2018 PDF, 6,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 5. Voornemens 2021 Wooncompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 5. Voornemens 2021 Wooncompas PDF, 192,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 4b. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Woningvoorraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 4b. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Woningvoorraad PDF, 32,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 4a. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Verhuringen, wachttijden en slaagkansen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 4a. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Verhuringen, wachttijden en slaagkansen PDF, 19,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 3. Bestuurlijke reactie maatschappelijke visitatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 3. Bestuurlijke reactie maatschappelijke visitatie PDF, 838,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen PDF, 908,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Pilot 1 contactpersoon JGZ en wijkteams en praktijkondersteuner huisarts GGZ-jeugd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Pilot 1 contactpersoon JGZ en wijkteams en praktijkondersteuner huisarts GGZ-jeugd PDF, 239,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer - advies MBR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer - advies MBR PDF, 75,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-27 Afdoening motie 2020-58 inzake kansen lokale woningzoekenden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-27 Afdoening motie 2020-58 inzake kansen lokale woningzoekenden PDF, 123,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning - advies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning - advies PDF, 457,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Ontwikkelingen openbaar vervoer Coronacrisis

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Ontwikkelingen openbaar vervoer Coronacrisis PDF, 426,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Uitbreiding zitbanken in de openbare ruimte

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Uitbreiding zitbanken in de openbare ruimte PDF, 339,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning PDF, 379,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Evaluatie 1e kwartaal 2020 BV Sport Service Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Evaluatie 1e kwartaal 2020 BV Sport Service Ridderkerk PDF, 512,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 - Factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 - Factsheet PDF, 374,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Gemeentelijke communicatie- en dienstverleningskanalen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Gemeentelijke communicatie- en dienstverleningskanalen PDF, 157,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Geluidsschermen langs Rotterdamseweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Geluidsschermen langs Rotterdamseweg PDF, 136,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 PDF, 100,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - bijlagen toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - bijlagen toelichting PDF, 6,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - ontwerpbestemmingsplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - ontwerpbestemmingsplan PDF, 1,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-04 RIB Ontwerpbestemmingsplan Gemini, de Gooth en de Loods

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-04 RIB Ontwerpbestemmingsplan Gemini, de Gooth en de Loods PDF, 169,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - format wensen en bedenkingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - format wensen en bedenkingen PDF, 24,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - brief griffier 4-3-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - brief griffier 4-3-2020 PDF, 36,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH- samenvatting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH- samenvatting PDF, 339,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel B

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel B PDF, 6,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel A

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel A PDF, 2,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH PDF, 217,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - antwoord college

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - antwoord college PDF, 73,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - advies eigen initiatief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - advies eigen initiatief PDF, 176,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus PDF, 1,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 PDF, 284,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - concept Vervoerplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - concept Vervoerplan PDF, 2,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - brief aan MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - brief aan MRDH PDF, 279,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Versnelde procedure aanvraag terugkerende evenementen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Versnelde procedure aanvraag terugkerende evenementen PDF, 81,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 PDF, 367,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk PDF, 357,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie PDF, 364,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - controleverklaring

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - controleverklaring PDF, 92,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - verslag PDF, 306,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk - rapport PDF, 8,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 - beleid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 - beleid PDF, 1,12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 PDF, 553,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019 - cijfers

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019 - cijfers PDF, 207,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 PDF, 354,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - verslag PDF, 4,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - aanbiedingsbrief PDF, 124,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en grondstoffen ridderkerk 2019-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en grondstoffen ridderkerk 2019-2023 PDF, 445,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019 PDF, 353,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - onderhoudsniveau 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - onderhoudsniveau 2020 PDF, 232,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - beheerplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - beheerplan PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Voortgang integraal beleid sociaal domein

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Voortgang integraal beleid sociaal domein PDF, 528,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - kaartje Groenfactor Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - kaartje Groenfactor Ridderkerk PDF, 956,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - Brief Stichting Nationale Boomfeestdag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag - Brief Stichting Nationale Boomfeestdag PDF, 736,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Oproep Stichting Nationale Boomfeestdag PDF, 141,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - Samenvatting en reactie uitkomsten burgerpeiling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - Samenvatting en reactie uitkomsten burgerpeiling PDF, 523,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 PDF, 56,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport Burgerpeiling Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport Burgerpeiling Ridderkerk 2019 PDF, 811,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport KTO Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2019 - rapport KTO Ridderkerk 2019 PDF, 448,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Verlichting voetpad Da Costalaan Bilderdijklaan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Verlichting voetpad Da Costalaan Bilderdijklaan PDF, 87,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019 - Normenkader Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019 - Normenkader Ridderkerk 2019 PDF, 731,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Normenkader rechtmatigheid jaarrekening 2019 PDF, 64,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - links naar de bijlagen bij de Toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - links naar de bijlagen bij de Toelichting PDF, 266,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - Ontwerpbestemmingsplan Kievitsweg 86

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') - Ontwerpbestemmingsplan Kievitsweg 86 PDF, 2,70 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke')

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling 11 woningen locatie Kievitsweg 86 (bouwplan 'Riederkercke') PDF, 169,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd PDF, 383,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief IGJ zakelijke weergave aanwijzing WSS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting - Brief IGJ zakelijke weergave aanwijzing WSS PDF, 31,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-06 RIB Ontwikkeling William Schrikker Stichting PDF, 189,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond PDF, 148,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond - brief aan college

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Principebesluit begrotingswijziging 2020 GR jeugdhulp Rijnmond - brief aan college PDF, 385,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 121,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond - Kadernota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Kadernota 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond - Kadernota PDF, 1,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-12 RIB Afdoening motie 2019-44 vieren 27 jaar vrijheid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-12 RIB Afdoening motie 2019-44 vieren 27 jaar vrijheid PDF, 72,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie dierenartskosten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie dierenartskosten PDF, 529,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk PDF, 495,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk - overzicht AED's

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Afdoeningsbrief motie AED's in Ridderkerk - overzicht AED's PDF, 205,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 PDF, 327,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - AHC brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - AHC brief PDF, 82,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - informatie aandeelhouders

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Lange termijn financiering Stedin maart 2020 - informatie aandeelhouders PDF, 1,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven PDF, 479,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - zienswijze

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - zienswijze PDF, 480,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - consultatiememo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-20 RIB Zienswijze onderzoeken OV Tarieven - consultatiememo PDF, 381,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Financiele gevolgen coronacrisis

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Financiele gevolgen coronacrisis PDF, 376,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Werkplan DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Werkplan DCMR PDF, 465,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - aanbiedingsbrief DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - aanbiedingsbrief DCMR PDF, 311,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - werkplan Ridderkerk 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Werkplan DCMR - werkplan Ridderkerk 2020 PDF, 2,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR PDF, 438,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR - kaderbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-03-27 RIB Kaderbrief GR GGD-RR - kaderbrief PDF, 81,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-05 RIB Herinrichting Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-06-05 RIB Herinrichting Oosterpark PDF, 120,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-05 RIB Herhuisvesting Ridderkerk Rowdies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-06-05 RIB Herhuisvesting Ridderkerk Rowdies PDF, 163,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-05 RIB Herhuisvesting Ridderkerk Rowdies - uikomst onderzoek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-06-05 RIB Herhuisvesting Ridderkerk Rowdies - uikomst onderzoek PDF, 544,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-05 RIB Uitwerking motie 2019-45 jeugdlintje Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-06-05 RIB Uitwerking motie 2019-45 jeugdlintje Ridderkerk PDF, 108,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-12 RIB Aanpak messenhype Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-06-12 RIB Aanpak messenhype Ridderkerk PDF, 442,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-12 RIB Afdoening motie 2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-06-12 RIB Afdoening motie 2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk PDF, 371,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-06-26 RIB Uitvoeringsprogramma Omgevingsvergunningen Wabo 2020 - programma

Raadsinformatiebrief (RIB)