Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (56)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (34)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (40)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (28)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (27)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (19)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (42)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (21)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (36)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (33)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Actieplan Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Actieplan Ridderkerk PDF, 579,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 - evaluatie totaal

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 - evaluatie totaal PDF, 1,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Beleidskader VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Beleidskader VRR PDF, 792,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Informatiebrief VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Informatiebrief VRR PDF, 330,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief - brief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief - brief MRDH PDF, 316,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Landelijke Actieplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Landelijke Actieplan PDF, 753,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019 - follow up lijst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019 - follow up lijst PDF, 618,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Aanbesteding WMO

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Aanbesteding WMO PDF, 844,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019 PDF, 49,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 PDF, 128,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Dierenweide Lohmanpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Dierenweide Lohmanpark PDF, 75,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Afdoening motie 2019-53 natuurinclusief bouwen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Afdoening motie 2019-53 natuurinclusief bouwen PDF, 133,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk PDF, 93,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Aanwijzing 8 gemeentelijke monumenten Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Aanwijzing 8 gemeentelijke monumenten Ridderkerk PDF, 50,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 PDF, 40,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief PDF, 124,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk - overzicht geplande activiteiten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk - overzicht geplande activiteiten PDF, 195,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - openbare kennisgeving

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - openbare kennisgeving PDF, 204,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - onderzoek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - onderzoek PDF, 1,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - brief Maaskoepel, Wooncompas en Vestiia

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - brief Maaskoepel, Wooncompas en Vestiia PDF, 18,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - Hoofdrapport opgaven en middelen corporatiesector

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - Hoofdrapport opgaven en middelen corporatiesector PDF, 1,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk PDF, 130,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB voortgang uitvoering Waalvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB voortgang uitvoering Waalvisie PDF, 231,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Eerste reactie aangenomen moties Begrotingsraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Eerste reactie aangenomen moties Begrotingsraad PDF, 283,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk PDF, 211,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH PDF, 82,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Verlenging Actieplan alcohol en drugsgebruik 2016-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Verlenging Actieplan alcohol en drugsgebruik 2016-2020 PDF, 117,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA PDF, 97,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA - Brief OZHW

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA - Brief OZHW PDF, 73,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - eindrapport-3-11-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - eindrapport-3-11-2020 PDF, 5,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS PDF, 145,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020 PDF, 204,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020 - verslag PDF, 1,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - overzicht ondertekenaars

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - overzicht ondertekenaars PDF, 3,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - manifest

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - manifest PDF, 2,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg - plan verbetering kwaliteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg - plan verbetering kwaliteit PDF, 781,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21 - stedebouwkundig

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21 - stedebouwkundig PDF, 9,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021 - verordening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021 - verordening PDF, 339,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - begroting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - begroting PDF, 554,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - aanbiedingsbrief PDF, 102,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal - cijfers Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal - cijfers Ridderkerk PDF, 573,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - evaluatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - evaluatie PDF, 7,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - doelenboom

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - doelenboom PDF, 19,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest PDF, 54,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Samenwerking Greenport West-Holland

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Samenwerking Greenport West-Holland PDF, 83,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg PDF, 99,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk PDF, 83,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Grondexploitatie 't Zand fase 7

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Grondexploitatie 't Zand fase 7 PDF, 199,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21 PDF, 180,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021 PDF, 59,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 PDF, 169,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Stand van zaken uitvoering Routekaart Haven Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Stand van zaken uitvoering Routekaart Haven Ridderkerk PDF, 187,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal PDF, 101,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Afdoening motie 2020-68 groenparticipatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Afdoening motie 2020-68 groenparticipatie PDF, 130,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 PDF, 151,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk - analysenotitie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk - analysenotitie PDF, 686,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen PDF, 431,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 17-04-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 17-04-2020 PDF, 1,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - antwoord RWS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - antwoord RWS PDF, 68,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH PDF, 53,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 6-11-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB Vervolg geluidsproductieplafonds rijkswegen - reactie 6-11-2020 PDF, 68,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH - brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-06 RIB OV en corona 2e informatiebrief MRDH - brief PDF, 111,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 3 Verkennende schets oktober 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 3 Verkennende schets oktober 2020 PDF, 7,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 1 Plattegrond huidige situatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 1 Plattegrond huidige situatie PDF, 4,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 2 Verkennende schets september 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark - Bijlage 2 Verkennende schets september 2020 PDF, 3,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Herinrichting Oosterpark PDF, 175,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie - brief van dagelijks bestuur

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie - brief van dagelijks bestuur PDF, 177,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-13 RIB Rechtsvorm BAR-organisatie PDF, 37,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - aanvraagformulier Subsidieregeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - aanvraagformulier Subsidieregeling PDF, 251,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - Subsidieregeling Vergroenen Particuliere Tuinen PDF, 320,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - gereedmeldingsformulier Subsidieregeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek - gereedmeldingsformulier Subsidieregeling PDF, 433,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek - bijlage RIB 15-11-2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek - bijlage RIB 15-11-2019 PDF, 422,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie Ridderkerk - De route naar 2050

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie Ridderkerk - De route naar 2050 PDF, 3,48 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Innovatiesubsidies en afdoening motie 2020-88

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Innovatiesubsidies en afdoening motie 2020-88 PDF, 284,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Stand van zaken stikstofproblematiek PDF, 338,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Conceptvisie Klimaatvisie PDF, 82,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Afdoening motie Steenbreek PDF, 93,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer PDF, 198,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 6. Brief voorzitter SvWrR Regionale Woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 6. Brief voorzitter SvWrR Regionale Woonvisie PDF, 194,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 1. Jaarverslag 2019 Wooncompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 1. Jaarverslag 2019 Wooncompas PDF, 27,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 7. Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 7. Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2019 PDF, 4,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 2. Rapport maatschappelijke visitatie Woonvisie Ridderkerk 2015 - 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 2. Rapport maatschappelijke visitatie Woonvisie Ridderkerk 2015 - 2018 PDF, 6,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 5. Voornemens 2021 Wooncompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 5. Voornemens 2021 Wooncompas PDF, 192,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 4b. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Woningvoorraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 4b. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Woningvoorraad PDF, 32,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 4a. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Verhuringen, wachttijden en slaagkansen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 4a. Monitor Prestatieafspraken 2019 - Verhuringen, wachttijden en slaagkansen PDF, 19,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen - 3. Bestuurlijke reactie maatschappelijke visitatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen - 3. Bestuurlijke reactie maatschappelijke visitatie PDF, 838,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Wonen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Wonen PDF, 908,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Pilot 1 contactpersoon JGZ en wijkteams en praktijkondersteuner huisarts GGZ-jeugd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Pilot 1 contactpersoon JGZ en wijkteams en praktijkondersteuner huisarts GGZ-jeugd PDF, 239,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer - advies MBR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-20 RIB Reactie op motie inclusief vervoer - advies MBR PDF, 75,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-11-27 Afdoening motie 2020-58 inzake kansen lokale woningzoekenden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-11-27 Afdoening motie 2020-58 inzake kansen lokale woningzoekenden PDF, 123,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 PDF, 93,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 - Jaarverantwoording

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB jaarverantwoording kinderopvang 2019 - Jaarverantwoording PDF, 109,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona PDF, 62,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - MRDH nota van reactie vervoersplannen 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - MRDH nota van reactie vervoersplannen 2021 PDF, 654,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - brief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB openbaar vervoer en Corona - brief MRDH PDF, 372,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB reactie Rijkswaterstaat nav verzoek plaatsen geluidsscherm Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB reactie Rijkswaterstaat nav verzoek plaatsen geluidsscherm Oosterpark PDF, 156,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-02 RIB onderzoek naar lood in bodem volkstuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-02 RIB onderzoek naar lood in bodem volkstuinen PDF, 72,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 PDF, 340,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09-RIB Jaarverslag welstand Ridderkerk 2019 - verslag PDF, 4,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet PDF, 72,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet - brief aan Minister

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Aandacht verhogen percentage lokale voorrang Huisvestingswet - brief aan Minister PDF, 203,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR PDF, 351,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - zienswijze Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - zienswijze Ridderkerk PDF, 373,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - concept begrotingswijziging

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - concept begrotingswijziging PDF, 999,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - aanbiedingsbrief VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB 2e wijziging programmabegroting 2020 VRR - aanbiedingsbrief VRR PDF, 154,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-09 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-09 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2020 PDF, 719,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Investeringen kadernota 2021 en concept begroting 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Investeringen kadernota 2021 en concept begroting 2021 PDF, 162,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp - brief aan colleges

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp - brief aan colleges PDF, 1,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief PDF, 60,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - tussenrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie - tussenrapportage PDF, 2,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - Kamerbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - Kamerbrief PDF, 1,61 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - agenda

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - agenda PDF, 877,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda - factsheet PDF, 199,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Regiovisie jeugdhulp PDF, 177,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen - planmatig onderhoud 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen - planmatig onderhoud 2020 PDF, 307,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Stand van zaken verhogen onderhoudsniveau verhardingen PDF, 271,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Evaluatie groenonderhoud

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Evaluatie groenonderhoud PDF, 282,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB Nationaal groeifonds en Regionale groeiagenda PDF, 101,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-16 RIB 2e tussenrapportage 2020 GR BAR-organisatie PDF, 48,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - programma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - programma PDF, 229,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - overzicht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 - overzicht PDF, 111,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Werkgroep Kas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Werkgroep Kas PDF, 269,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - reactie GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - reactie GRJR PDF, 213,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - brief GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond - brief GRJR PDF, 189,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk - 1e kwartaalverslag 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk - 1e kwartaalverslag 2020 PDF, 404,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Huisvestingsprogramma en overzicht onderwijsgebouwen 2021 PDF, 100,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Luchtkwaliteit en geluidmetingen Ridderkerk PDF, 107,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Voornemen uittreding 3 gemeenten uit GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 67,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Afdoening motie kwijtschelding huur maatschappelijk vastgoed PDF, 58,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-10-30 RIB Aanmelding 2e tranche metropolitane fietsroutes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-10-30 RIB Aanmelding 2e tranche metropolitane fietsroutes PDF, 94,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-04 RIB Afdoening motie herindicaties en Verordening Jeugdhulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-04 RIB Afdoening motie herindicaties en Verordening Jeugdhulp PDF, 207,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-04 RIB Opruimactie Waalweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-04 RIB Opruimactie Waalweg PDF, 88,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - conceptnota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - conceptnota PDF, 4,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - gemeentescan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - gemeentescan PDF, 2,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak organisaties

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak organisaties PDF, 588,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak doelgroepen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - inspraak doelgroepen PDF, 550,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - evaluatie Beleidskaders

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 - evaluatie Beleidskaders PDF, 1,11 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg - kaart

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg - kaart PDF, 935,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Geluidsreducerend asfalt Rotterdamseweg PDF, 97,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Voorkomen wateroverlast bij hevige buien

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Voorkomen wateroverlast bij hevige buien PDF, 256,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 - monitor

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 - monitor PDF, 2,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Integraal Beleid Sociaal Domein Ridderkerk 2021 PDF, 154,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB GGD Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 PDF, 80,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Stand van zaken proces Gebiedsvisie Rivieroevers

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Stand van zaken proces Gebiedsvisie Rivieroevers PDF, 4,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-11 RIB Actuele ontwikkelingen rond Beleidsplan afval en grondstoffen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-11 RIB Actuele ontwikkelingen rond Beleidsplan afval en grondstoffen PDF, 208,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-16 RIB burgemeester inzake aanwijzen veiligheidsrisicogebieden Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-16 RIB burgemeester inzake aanwijzen veiligheidsrisicogebieden Ridderkerk PDF, 348,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - gewaarmerkte jaarrekening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - gewaarmerkte jaarrekening PDF, 1,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - controleverklaring

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - controleverklaring PDF, 386,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - Jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - Jaarverslag PDF, 2,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk - aanbiedingsbrief PDF, 46,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - resultaat SHV

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - resultaat SHV PDF, 954,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Armoedemonitor 2019 gemeente Ridderkerk versie 1.0

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Armoedemonitor 2019 gemeente Ridderkerk versie 1.0 PDF, 901,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Inkomens Effect Rapportage 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 - Inkomens Effect Rapportage 2020 PDF, 594,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Evaluatie minimabeleid en schuldhulpverlening 2019 PDF, 226,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Jaarstukken 2019 stichting Facet Ridderkerk PDF, 121,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-18 RIB Stand van zaken aanpak eenzaamheid Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-18 RIB Stand van zaken aanpak eenzaamheid Ridderkerk PDF, 118,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk - servicegebied

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk - servicegebied PDF, 609,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-09-25 RIB Introductie deelscooters Ridderkerk PDF, 140,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - discussienota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - discussienota PDF, 3,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk PDF, 530,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Discussienota en definitief rapport Geluidshinder Oosterpark Ridderkerk - rapport PDF, 8,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151 - principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151 - principeplan PDF, 2,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-08-28 RIB Bouw woning naast Rijksstraatweg 151 PDF, 110,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16 PDF, 99,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019 - factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019 - factsheet PDF, 187,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Opkopen schulden jongeren

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Opkopen schulden jongeren PDF, 140,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Resultaat clientervaringsonderzoek WMO over 2019 PDF, 92,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Stand van zaken sportbeleid 2019-2020 PDF, 443,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-10 RIB Gemeenteapp Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-10 RIB Gemeenteapp Ridderkerk PDF, 94,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-03 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16 PDF, 99,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop - rapport PDF, 17,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - jaarverslag Ridderkerk 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - jaarverslag Ridderkerk 2019 PDF, 933,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Doorontwikkelen bestuursrapportage Sociaal Domein zwart wit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Doorontwikkelen bestuursrapportage Sociaal Domein zwart wit PDF, 122,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Besluit aanwijzen Koninginneweg 150 gemeentelijk monument

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Besluit aanwijzen Koninginneweg 150 gemeentelijk monument PDF, 67,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord - brief aan gedeputeerde staten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord - brief aan gedeputeerde staten PDF, 89,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Project invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Project invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen PDF, 149,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Bestrijding Japanse Duizendknoop PDF, 63,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Afdoening motie 2019-55 Groene Leges

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Afdoening motie 2019-55 Groene Leges PDF, 123,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit Ridderkerk PDF, 109,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-17 RIB Het schone lucht akkoord PDF, 106,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB Overzicht extra kosten en gederfde inkomsten corona

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB Overzicht extra kosten en gederfde inkomsten corona PDF, 116,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - 1e Tussenrapportage 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - 1e Tussenrapportage 2020 PDF, 1,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - aanbiedingsbrief PDF, 65,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - vastgestelde Begroting 2021-2024 BAR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - vastgestelde Begroting 2021-2024 BAR PDF, 1,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - Jaarstukken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - Jaarstukken PDF, 3,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019 1e tussenrapportage 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019 1e tussenrapportage 2020 PDF, 53,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - antwoordbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-07-24 RIB GR BAR Jaarstukken 2019, 1e Tussenrapportage 2020 - antwoordbrief PDF, 161,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar