Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2021

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (41)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (20)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (52)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (61)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (44)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (16)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (35)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (38)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (28)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (25)

2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen - Brief BAR-organisatie aan Rijkswaterstaat

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen - Brief BAR-organisatie aan Rijkswaterstaat PDF, 572,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen - Locaties Albrandswaard Barendrecht en Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen - Locaties Albrandswaard Barendrecht en Ridderkerk PDF, 2,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen - brief aan RWS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen - brief aan RWS PDF, 495,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Leerplicht Ridderkerk - Jaarverslag 2020-2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Leerplicht Ridderkerk - Jaarverslag 2020-2021 PDF, 997,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Zeven rijwoningen Blok 1 Blaak Wooncompas - Nota van aandachtspunten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Zeven rijwoningen Blok 1 Blaak Wooncompas - Nota van aandachtspunten PDF, 537,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Zeven rijwoningen Blok 1 Blaak Wooncompas - Principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Zeven rijwoningen Blok 1 Blaak Wooncompas - Principeplan PDF, 3,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Terugdringen wachtlijst Wmo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Terugdringen wachtlijst Wmo PDF, 342,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Geluidsoverschrijdingen PDF, 337,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Leerplicht Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Leerplicht Ridderkerk PDF, 313,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Zeven rijwoningen Blok 1 Blaak Wooncompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Zeven rijwoningen Blok 1 Blaak Wooncompas PDF, 345,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer - Prestatieafspraken 2022-2026

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer - Prestatieafspraken 2022-2026 PDF, 1,14 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-03 RIB Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-03 RIB Woningbouwvereniging Samenwerking Slikkerveer PDF, 246,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-10 RIB Fiscaal statuut Ridderkerk 2021 - statuut

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-10 RIB Fiscaal statuut Ridderkerk 2021 - statuut PDF, 706,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-10 RIB Afdoening motie 2020-74 verplaatsen monumentaal bankje

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-10 RIB Afdoening motie 2020-74 verplaatsen monumentaal bankje PDF, 71,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-10 RIB Fiscaal statuut Ridderkerk 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-10 RIB Fiscaal statuut Ridderkerk 2021 PDF, 219,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-10 RIB Eerste reactie aangenomen moties begrotingsraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-10 RIB Eerste reactie aangenomen moties begrotingsraad PDF, 298,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-10 RIB Afdoening motie 2021-103 verkorten beslistermijn schuldhulpverlening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-10 RIB Afdoening motie 2021-103 verkorten beslistermijn schuldhulpverlening PDF, 144,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Werkplan DCMR 2022 - plan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Werkplan DCMR 2022 - plan PDF, 1,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Werkplan DCMR 2022 - brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Werkplan DCMR 2022 - brief PDF, 77,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Afdoening raadstoezegging 2796 ruimtelijke ontwikkelingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Afdoening raadstoezegging 2796 ruimtelijke ontwikkelingen PDF, 580,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Kwijtschelding huren gemeentelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Kwijtschelding huren gemeentelijk vastgoed PDF, 82,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Werkzaamheden project geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Werkzaamheden project geluidsscherm A15-A16 PDF, 72,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en grondstoffen ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en grondstoffen ridderkerk PDF, 382,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Werkplan DCMR 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Werkplan DCMR 2022 PDF, 125,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Behoefte en mogelijkheden mantelzorg en respijtzorg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Behoefte en mogelijkheden mantelzorg en respijtzorg PDF, 235,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Uitvoering Nota integraal beleid sociaal domein

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Uitvoering Nota integraal beleid sociaal domein PDF, 302,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-17 RIB Motie 104-2021 onderzoek tijdelijke woningen op grondposities

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-17 RIB Motie 104-2021 onderzoek tijdelijke woningen op grondposities PDF, 154,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Toewijzen huurstandplaatsen woonwagens

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Toewijzen huurstandplaatsen woonwagens PDF, 517,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Jaaroverschrijdende projecten 2021 GR BAR-Organisatie - brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Jaaroverschrijdende projecten 2021 GR BAR-Organisatie - brief PDF, 279,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB VRR ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel - brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB VRR ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel - brief PDF, 54,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB VRR ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB VRR ontwikkelagenda en de kostenverdeelsleutel PDF, 56,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Jaaroverschrijdende projecten 2021 GR BAR-Organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Jaaroverschrijdende projecten 2021 GR BAR-Organisatie PDF, 55,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam PDF, 153,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Afdoening Motie 2020-80 anti verloedering - campagne fatsoen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Afdoening Motie 2020-80 anti verloedering - campagne fatsoen PDF, 7,80 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Afdoening Motie 2020-80 anti verloedering

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Afdoening Motie 2020-80 anti verloedering PDF, 84,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Ontbrekend voetpad naar skatepark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Ontbrekend voetpad naar skatepark PDF, 76,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Stand van zaken onderwerpen Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Stand van zaken onderwerpen Oosterpark PDF, 317,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Toewijzen huurstandplaatsen woonwagens - beleidsregels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Toewijzen huurstandplaatsen woonwagens - beleidsregels PDF, 371,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam - actualisatie regioakkoord

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam - actualisatie regioakkoord PDF, 496,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam - actualisatie studie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam - actualisatie studie PDF, 422,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam - brief SvWrR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-12-24 RIB Aanvulling nieuwe woningbehoefteraming Rotterdam - brief SvWrR PDF, 30,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-02 RIB Erratum 2e Tussenrapportage 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-02 RIB Erratum 2e Tussenrapportage 2021 PDF, 77,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-26 RIB Huiselijk geweld - lokaal verbeterplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-26 RIB Huiselijk geweld - lokaal verbeterplan PDF, 881,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-26 RIB Huiselijk geweld

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-26 RIB Huiselijk geweld PDF, 144,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-26 RIB Definitieve gunning aanbesteding jeugdhulpverlening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-26 RIB Definitieve gunning aanbesteding jeugdhulpverlening PDF, 115,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-26 RIB Eindevaluatie pilots jeugdgezondheidszorg en huisarts

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-26 RIB Eindevaluatie pilots jeugdgezondheidszorg en huisarts PDF, 312,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-26 RIB Resultaten onderzoek diffuus lood in bodem volkstuinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-26 RIB Resultaten onderzoek diffuus lood in bodem volkstuinen PDF, 151,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-02 RIB Afdoening motie 2021-112 Tweerichtingsfietspad Donkerslootweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-02 RIB Afdoening motie 2021-112 Tweerichtingsfietspad Donkerslootweg PDF, 86,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-05 RIB Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 - uitvoeringsprogramma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-05 RIB Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 - uitvoeringsprogramma PDF, 1,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-05 RIB Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 - bestuursovereenkomst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-05 RIB Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 - bestuursovereenkomst PDF, 448,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-05 RIB Generiek interbestuurlijk toezicht 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-05 RIB Generiek interbestuurlijk toezicht 2022 PDF, 108,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-05 RIB Slechte staat damwand Werfkade Ankerplaats

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-05 RIB Slechte staat damwand Werfkade Ankerplaats PDF, 107,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-10 RIB Naamgeving gemeentehuis

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-10 RIB Naamgeving gemeentehuis PDF, 507,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-12 RIB Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma - samenvatting voortgang

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-12 RIB Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma - samenvatting voortgang PDF, 431,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-12 RIB Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma - voortgangsrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-12 RIB Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma - voortgangsrapportage PDF, 7,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-12 RIB Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-12 RIB Klimaatvisie en uitvoeringsprogramma PDF, 232,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-12 RIB Wonen en zorg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-12 RIB Wonen en zorg PDF, 128,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-19 RIB Ridderkerk openingstijden en capaciteit KCC Maatschappij

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-19 RIB Ridderkerk openingstijden en capaciteit KCC Maatschappij PDF, 378,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-19 RIB Stand van zaken Visie op Ecologie en Visie op Water

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-19 RIB Stand van zaken Visie op Ecologie en Visie op Water PDF, 359,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-19 RIB Uitkomst innovatiecompetitie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-19 RIB Uitkomst innovatiecompetitie PDF, 371,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-11-23 RIB Snelheidsmeterspaarpot

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-11-23 RIB Snelheidsmeterspaarpot PDF, 126,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Variantenanalyse toekomst BAR-organisatie - onderzoeksvoorstel

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Variantenanalyse toekomst BAR-organisatie - onderzoeksvoorstel PDF, 1,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Toezicht en Handhaving - Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 BOAs

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Toezicht en Handhaving - Jaarverslag 2020 en Jaarplan 2021 BOAs PDF, 1,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Onderwijsgebouwen 2022 - Huisvestingsprogramma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Onderwijsgebouwen 2022 - Huisvestingsprogramma PDF, 332,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Ontwikkeling gemeentelijke dienstverlening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Ontwikkeling gemeentelijke dienstverlening PDF, 319,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Onderwijsgebouwen 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Onderwijsgebouwen 2022 PDF, 335,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Evaluatie proces Omgevingsvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Evaluatie proces Omgevingsvisie PDF, 371,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Hoogspanningsleidingen uitkoopregeling en situatie Oostendam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Hoogspanningsleidingen uitkoopregeling en situatie Oostendam PDF, 319,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Variantenanalyse toekomst BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Variantenanalyse toekomst BAR-organisatie PDF, 396,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Toezicht en Handhaving

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Toezicht en Handhaving PDF, 307,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Aanleg glasvezelnetwerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Aanleg glasvezelnetwerk PDF, 455,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Aanleg glasvezelnetwerk - kaart Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Aanleg glasvezelnetwerk - kaart Ridderkerk PDF, 433,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-01 RIB Uitvoeringskosten geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-01 RIB Uitvoeringskosten geluidsscherm A15-A16 PDF, 348,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Trendstudie Platform 31 - Stedelijke trends en opgaven 2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Trendstudie Platform 31 - Stedelijke trends en opgaven 2022 PDF, 2,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Trendstudie Platform 31 - oplegger

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Trendstudie Platform 31 - oplegger PDF, 554,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - gewaarmerkte jaarrekening 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - gewaarmerkte jaarrekening 2020 PDF, 7,72 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - controleverklaring accountant

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - controleverklaring accountant PDF, 188,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - gewaarmerkte jaarverslag 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - gewaarmerkte jaarverslag 2020 PDF, 1,88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet - aanbiedingsbrief PDF, 136,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Gezondheid volwassenen en ouderen - Monitor GGD 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Gezondheid volwassenen en ouderen - Monitor GGD 2020 PDF, 7,16 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Onderhoudsniveau buitenruimte - onderhoud wegen 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Onderhoudsniveau buitenruimte - onderhoud wegen 2020 PDF, 287,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Trendstudie Platform 31

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Trendstudie Platform 31 PDF, 94,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2021 PDF, 490,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Jaarstukken 2020 Facet PDF, 167,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Compensatie zwembad de Fakkel

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Compensatie zwembad de Fakkel PDF, 71,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Gezondheid volwassenen en ouderen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Gezondheid volwassenen en ouderen PDF, 114,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-08 RIB Onderhoudsniveau buitenruimte

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-08 RIB Onderhoudsniveau buitenruimte PDF, 209,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-15 RIB Ontwikkelingen begraafplaatsen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-15 RIB Ontwikkelingen begraafplaatsen PDF, 340,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-15 RIB Luchtkwaliteit- en geluidmetingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-15 RIB Luchtkwaliteit- en geluidmetingen PDF, 532,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-15 RIB Luchtkwaliteit- en geluidmetingen - rapportage Q2 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-15 RIB Luchtkwaliteit- en geluidmetingen - rapportage Q2 2021 PDF, 352,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Afdoening motie 2019-51 bevorderen opkomst verkiezingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Afdoening motie 2019-51 bevorderen opkomst verkiezingen PDF, 158,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Circulaire samenleving - Uitvoeringsprogramma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Circulaire samenleving - Uitvoeringsprogramma PDF, 11,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Circulaire samenleving

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Circulaire samenleving PDF, 93,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie - 2e Tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie - 2e Tussenrapportage 2021 GR BAR-organisatie PDF, 1,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie - Aanbiedingsbrief 2e Tussenrapportage 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie - Aanbiedingsbrief 2e Tussenrapportage 2021 PDF, 86,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB GR BAR-organisatie PDF, 47,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Nederlandse Schuldhulproute

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Nederlandse Schuldhulproute PDF, 132,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Voortgang kinderopvangtoeslagaffaire Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Voortgang kinderopvangtoeslagaffaire Ridderkerk PDF, 89,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen - 2b. Monitor Prestatieafspraken 2020 - Woningvoorraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen - 2b. Monitor Prestatieafspraken 2020 - Woningvoorraad PDF, 195,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen - 2c. Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen - 2c. Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020 PDF, 2,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen - 2d. Monitor woonruimtebemiddeling Ridderkerk 2016-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen - 2d. Monitor woonruimtebemiddeling Ridderkerk 2016-2020 PDF, 555,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen - 3. Voornemens Ridderkerk 2022 Wooncompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen - 3. Voornemens Ridderkerk 2022 Wooncompas PDF, 180,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen - 4. Afspraken Middenhuur Maaskoepel

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen - 4. Afspraken Middenhuur Maaskoepel PDF, 166,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen -1. Jaarverslag 2020 Wooncompas Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen -1. Jaarverslag 2020 Wooncompas Ridderkerk PDF, 2,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen -2a Monitor Prestatieafspraken 2020 - Verhuringen, wachttijden en slaagkansen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen -2a Monitor Prestatieafspraken 2020 - Verhuringen, wachttijden en slaagkansen PDF, 187,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Wonen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Wonen PDF, 891,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Woning perceel nabij Waalweg 1 - Principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Woning perceel nabij Waalweg 1 - Principeplan PDF, 12,68 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Woning perceel nabij Waalweg 1

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Woning perceel nabij Waalweg 1 PDF, 79,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Woningbouw locatie rijksstraatweg 165 b - Stedenbouwkundige randvoorwaarden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Woningbouw locatie rijksstraatweg 165 b - Stedenbouwkundige randvoorwaarden PDF, 3,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Woningbouw locatie rijksstraatweg 165 b

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Woningbouw locatie rijksstraatweg 165 b PDF, 81,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Zorgwoningen en sociale huurwoningen - Principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Zorgwoningen en sociale huurwoningen - Principeplan PDF, 9,52 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Zorgwoningen en sociale huurwoningen -Nota van aandachtspunten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Zorgwoningen en sociale huurwoningen -Nota van aandachtspunten PDF, 895,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-10-29 RIB Zorgwoningen en sociale huurwoningen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-10-29 RIB Zorgwoningen en sociale huurwoningen PDF, 120,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Herziening 2021 Omgevingsbeleid pZH - brief aan pZH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Herziening 2021 Omgevingsbeleid pZH - brief aan pZH PDF, 351,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Herziening 2021 Omgevingsbeleid pZH - ontwerp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Herziening 2021 Omgevingsbeleid pZH - ontwerp PDF, 21,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2020 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2020 - verslag PDF, 3,82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - antwoord zienswijze Barendrecht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - antwoord zienswijze Barendrecht PDF, 481,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - antwoord zienswijze Albrandswaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - antwoord zienswijze Albrandswaard PDF, 479,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - zienswijze Albrandswaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - zienswijze Albrandswaard PDF, 189,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - zienswijze Barendrecht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - zienswijze Barendrecht PDF, 123,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - 1e Tussenrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - 1e Tussenrapportage PDF, 1,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - aanbiedingsbrief PDF, 138,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - Begroting 2022-2025

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - Begroting 2022-2025 PDF, 1,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - Jaarstukken2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - Jaarstukken2020 PDF, 2,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Rotterdam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Rotterdam PDF, 108,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - antwoord zienswijze Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie - antwoord zienswijze Ridderkerk PDF, 205,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Herziening 2021 Omgevingsbeleid pZH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Herziening 2021 Omgevingsbeleid pZH PDF, 151,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Rotterdam - brief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Zienswijzen ontwerp omgevingsvisie Rotterdam - brief PDF, 103,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Jaarverslag commissie ruimtelijke kwaliteit 2020 PDF, 117,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Motie 2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Motie 2020-56 afsteekverbod consumentenvuurwerk PDF, 171,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-03 RIB Financiele stukken GR BAR-organisatie PDF, 71,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-08 RIB Ontwikkeling afvastoffenheffing

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-08 RIB Ontwikkeling afvastoffenheffing PDF, 377,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-10 RIB Ontwikkeling Wooncompas 4 woongroepen - Principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-10 RIB Ontwikkeling Wooncompas 4 woongroepen - Principeplan PDF, 1,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-10 RIB Ontwikkeling Wooncompas 4 woongroepen - Locatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-10 RIB Ontwikkeling Wooncompas 4 woongroepen - Locatie PDF, 123,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-10 RIB Proces HOV verdiepingsstudie en bestuursovereenkomst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-10 RIB Proces HOV verdiepingsstudie en bestuursovereenkomst PDF, 145,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-10 RIB Nostalgische verlichting Donckselaan en Donckse buurt

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-10 RIB Nostalgische verlichting Donckselaan en Donckse buurt PDF, 139,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-10 RIB Ontwikkeling Wooncompas 4 woongroepen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-10 RIB Ontwikkeling Wooncompas 4 woongroepen PDF, 113,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Evaluatie Minimabeleid 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Evaluatie Minimabeleid 2020 PDF, 447,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - resultaat SHV 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - resultaat SHV 2020 PDF, 712,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wijziging dienstregeling bus per 30 augustus - kaart

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wijziging dienstregeling bus per 30 augustus - kaart PDF, 4,88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wijziging normbedragen individuele studietoeslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wijziging normbedragen individuele studietoeslag PDF, 486,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Regionaal Werkbedrijf Rijnmond - samenwerkingsovereenkomst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Regionaal Werkbedrijf Rijnmond - samenwerkingsovereenkomst PDF, 48,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB GGD Koers voor de toekomst - context in kaart

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB GGD Koers voor de toekomst - context in kaart PDF, 1,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB GGD Koers voor de toekomst - Koersdocument GGD 3.0

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB GGD Koers voor de toekomst - Koersdocument GGD 3.0 PDF, 1,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wijziging dienstregeling bus per 30 augustus

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wijziging dienstregeling bus per 30 augustus PDF, 745,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Evaluatierapport Gemeentepolis 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Evaluatierapport Gemeentepolis 2021 PDF, 267,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Armoedemonitor Dashboard 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Armoedemonitor Dashboard 2020 PDF, 2,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Armoedemonitor Duidingsrapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening - Armoedemonitor Duidingsrapport PDF, 324,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Regionaal Werkbedrijf Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Regionaal Werkbedrijf Rijnmond PDF, 543,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB GGD Koers voor de toekomst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB GGD Koers voor de toekomst PDF, 464,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wonen - Regionale Woonvisie regio Rotterdam 2021-2040

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wonen - Regionale Woonvisie regio Rotterdam 2021-2040 PDF, 5,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wonen - aanbiedingsbrief woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wonen - aanbiedingsbrief woonvisie PDF, 529,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wonen - aanbiedingsbrief Monitor Regioakkoord 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wonen - aanbiedingsbrief Monitor Regioakkoord 2020 PDF, 283,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wonen - Monitor Regioakkoord 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wonen - Monitor Regioakkoord 2020 PDF, 461,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wonen - Duiding Monitor Regioakkoord 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wonen - Duiding Monitor Regioakkoord 2020 PDF, 182,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Minimabeleid en Schuldhulpverlening PDF, 529,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Wonen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Wonen PDF, 568,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Opstellen schetsontwerp Sint Jorisplein

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Opstellen schetsontwerp Sint Jorisplein PDF, 419,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Jeugdeducatiefonds Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Jeugdeducatiefonds Ridderkerk PDF, 488,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Tozo terugvorderingen Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Tozo terugvorderingen Ridderkerk PDF, 684,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-17 RIB Evaluatie onderzoek naar uitbreiding Ridderkerkpas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-17 RIB Evaluatie onderzoek naar uitbreiding Ridderkerkpas PDF, 656,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Reactie structureel resultaat Jaarrekening 2020 - brief pZH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Reactie structureel resultaat Jaarrekening 2020 - brief pZH PDF, 2,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek - uitkomsten Wmo 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek - uitkomsten Wmo 2020 PDF, 224,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek - uitkomsten ouders 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek - uitkomsten ouders 2020 PDF, 214,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek - uitkomsten jongeren 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek - uitkomsten jongeren 2020 PDF, 207,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Jong Ridderkerk denkt mee on tour - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Jong Ridderkerk denkt mee on tour - verslag PDF, 6,78 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Discriminatie 2020 - brief RADAR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Discriminatie 2020 - brief RADAR PDF, 1,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Discriminatie 2020 - Monitor politie Rotterdam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Discriminatie 2020 - Monitor politie Rotterdam PDF, 1,55 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Reactie structureel resultaat Jaarrekening 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Reactie structureel resultaat Jaarrekening 2020 PDF, 350,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Laaggeletterdheid en basisvaardigheden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Laaggeletterdheid en basisvaardigheden PDF, 411,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer 2020-2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer 2020-2021 PDF, 324,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp PDF, 337,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Jong Ridderkerk denkt mee on tour

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Jong Ridderkerk denkt mee on tour PDF, 681,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-09-24 RIB Discriminatie 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-09-24 RIB Discriminatie 2020 PDF, 294,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-08-26 RIB Nieuwe achtervangovereenkomst WSW - brief VNG

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-08-26 RIB Nieuwe achtervangovereenkomst WSW - brief VNG PDF, 17,12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-08-26 RIB Nieuwe achtervangovereenkomst WSW - toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2021-08-26 RIB Nieuwe achtervangovereenkomst WSW - toelichting PDF, 165,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2021-08-26 RIB Snelfietsroute F15 IJsselmonde - maatregelenkaart

Raadsinformatiebrief (RIB)