Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2018

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (27)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (18)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (28)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (20)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (19)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (20)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (41)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (25)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (15)

2018-12-07 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk afval per 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-07 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk afval per 2020 PDF, 172,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-07 RIB Geluidwerende maatregelen Oosterpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-07 RIB Geluidwerende maatregelen Oosterpark PDF, 125,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Camerahandhaving Rijksstraatweg ter hoogte van de bussluis

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Camerahandhaving Rijksstraatweg ter hoogte van de bussluis PDF, 91,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Evaluatie 2018 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Evaluatie 2018 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma PDF, 73,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot 2018 PDF, 93,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Afdoening motie (2018-06) inzake uitbreiding vuurwerkvrije zones

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Afdoening motie (2018-06) inzake uitbreiding vuurwerkvrije zones PDF, 108,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Overdragen uitvoerende werkzaamheden Havenbeveiligingswet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Overdragen uitvoerende werkzaamheden Havenbeveiligingswet PDF, 92,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Eerste reactie op de aangenomen moties Begrotingsraad en behandeling van het collegeprogramma 2018-2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Eerste reactie op de aangenomen moties Begrotingsraad en behandeling van het collegeprogramma 2018-2022 PDF, 201,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Evaluatie 2018 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma - doelenboom

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Evaluatie 2018 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma - doelenboom PDF, 21,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-14 RIB Evaluatie 2018 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma - evaluatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-14 RIB Evaluatie 2018 Milieu- & Duurzaamheidsprogramma - evaluatie PDF, 4,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12- 21 RIB Principeverzoek woningbouw manege Pruimendijk - principeplan 15 oktober 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12- 21 RIB Principeverzoek woningbouw manege Pruimendijk - principeplan 15 oktober 2018 PDF, 1,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12- 21 RIB Principeverzoek woningbouw manege Pruimendijk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12- 21 RIB Principeverzoek woningbouw manege Pruimendijk PDF, 110,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Opstellen gebiedsvisie Sportpark Bolnes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Opstellen gebiedsvisie Sportpark Bolnes PDF, 130,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Jaarverslag Welstand 2017 - jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Jaarverslag Welstand 2017 - jaarverslag PDF, 990,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Jaarverslag Welstand 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Jaarverslag Welstand 2017 PDF, 130,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Gezondheidsmonitor Kinderen 2018 - monitor

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Gezondheidsmonitor Kinderen 2018 - monitor PDF, 1,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Gezondheidsmonitor Kinderen 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Gezondheidsmonitor Kinderen 2018 PDF, 154,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Afdoening actie rekenkamercommissie ID 1331 jaarlijks overzicht verworven subsidies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Afdoening actie rekenkamercommissie ID 1331 jaarlijks overzicht verworven subsidies PDF, 71,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Zienswijze concept ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 - zienswijze

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Zienswijze concept ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 - zienswijze PDF, 9,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Zienswijze concept ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Zienswijze concept ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 PDF, 54,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Abonnementstarief WMO

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Abonnementstarief WMO PDF, 169,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Verkenning Oeververbindingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Verkenning Oeververbindingen PDF, 232,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Herinrichting de Nes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Herinrichting de Nes PDF, 192,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Actieplan Veiligheid 2019 - actieplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Actieplan Veiligheid 2019 - actieplan PDF, 187,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Actieplan Veiligheid 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Actieplan Veiligheid 2019 PDF, 54,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15-A16 PDF, 79,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-12-21 RIB Zienswijze concept ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 - zienswijze gedateerd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-12-21 RIB Zienswijze concept ontwerp omgevingsvisie Zuid-Holland 2018 - zienswijze gedateerd PDF, 2,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-02 RIB Startnotitie Inventarisatie verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-02 RIB Startnotitie Inventarisatie verduurzamen gemeentelijk vastgoed PDF, 98,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-02 Voortgangsrapportage subsidieverwerving 1e halfjaar 2018 - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-02 Voortgangsrapportage subsidieverwerving 1e halfjaar 2018 - rapport PDF, 555,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-02 Voortgangsrapportage subsidieverwerving 1e halfjaar 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-02 Voortgangsrapportage subsidieverwerving 1e halfjaar 2018 PDF, 63,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-02 RIB Afdoening motie 2017-144 - Programma plaatsing fietsvoorzieningen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-02 RIB Afdoening motie 2017-144 - Programma plaatsing fietsvoorzieningen PDF, 331,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-02 RIB Afdoening motie 2017-144 Fietsbeugels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-02 RIB Afdoening motie 2017-144 Fietsbeugels PDF, 85,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-09 Stand van zaken invoering afvalbeleid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-09 Stand van zaken invoering afvalbeleid PDF, 134,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-16 RIB Verantwoording DCMR 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-16 RIB Verantwoording DCMR 2017 PDF, 107,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-16 RIB Verantwoording DCMR 2017 - eindrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-16 RIB Verantwoording DCMR 2017 - eindrapportage PDF, 957,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-23 RIB Geothermie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-23 RIB Geothermie PDF, 238,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-23 RIB Geothermie - overzichtskaart

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-23 RIB Geothermie - overzichtskaart PDF, 315,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-23 RIB Geothermie - processchema

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-23 RIB Geothermie - processchema PDF, 174,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Interbestuurlijk Toezicht 2017 provincie Zuid-Holland

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Interbestuurlijk Toezicht 2017 provincie Zuid-Holland PDF, 119,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Interbestuurlijk Toezicht 2017 provincie Zuid-Holland - rapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Interbestuurlijk Toezicht 2017 provincie Zuid-Holland - rapportage PDF, 231,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Interbestuurlijk Toezicht 2017 provincie Zuid-Holland - stand van zaken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Interbestuurlijk Toezicht 2017 provincie Zuid-Holland - stand van zaken PDF, 278,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Voortgang ruimtelijke verkenning Huishoudschool en Joriskerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Voortgang ruimtelijke verkenning Huishoudschool en Joriskerk PDF, 81,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Voortgang GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Voortgang GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 85,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Voortgang GR Jeugdhulp Rijnmond - informatiebrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Voortgang GR Jeugdhulp Rijnmond - informatiebrief PDF, 762,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-11-29 RIB Voortgang GR Jeugdhulp Rijnmond - brief aan Minister

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-11-29 RIB Voortgang GR Jeugdhulp Rijnmond - brief aan Minister PDF, 229,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Ontwikkeling locatie Irenekerk Electropark 17-19

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Ontwikkeling locatie Irenekerk Electropark 17-19 PDF, 129,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Ontwikkeling locatie Irenekerk Electropark 17-19 - Principeplan herontwikkeling Irenekerk Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Ontwikkeling locatie Irenekerk Electropark 17-19 - Principeplan herontwikkeling Irenekerk Ridderkerk PDF, 10,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Grondverkoop Cornelisland aan DHG

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Grondverkoop Cornelisland aan DHG PDF, 110,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Grondverkoop Cornelisland aan DHG - tekening ligging perceel DHG

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Grondverkoop Cornelisland aan DHG - tekening ligging perceel DHG PDF, 285,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Groene Kaart gemeente Ridderkerk 2018 PDF, 193,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2023 PDF, 112,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2023 - Beheerplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2019-2023 - Beheerplan PDF, 1,83 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 PDF, 111,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 - Verslag OOGO 13 september 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 - Verslag OOGO 13 september 2018 PDF, 311,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 - Programma onderwijshuisvesting 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 - Programma onderwijshuisvesting 2019 PDF, 200,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 - Overzicht onderwijshuisvesting 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-05 RIB Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2019 - Overzicht onderwijshuisvesting 2019 PDF, 84,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-12 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-12 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer PDF, 127,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-12 RIB Ontwikkeling BAR-organisatie en bestuurlijke samenwerking

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-12 RIB Ontwikkeling BAR-organisatie en bestuurlijke samenwerking PDF, 241,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-12 RIB Opleggen bestuurlijke waarschuwing

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-12 RIB Opleggen bestuurlijke waarschuwing PDF, 72,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-12 RIB Verkeer Rijksstraatweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-12 RIB Verkeer Rijksstraatweg PDF, 215,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-12 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - reactie op advies MBR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-12 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - reactie op advies MBR PDF, 370,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Aanpassen tarief hulp bij huishouden per 1 april 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Aanpassen tarief hulp bij huishouden per 1 april 2018 PDF, 398,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Septembercirculaire Gemeentefonds 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Septembercirculaire Gemeentefonds 2018 PDF, 1,06 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Evaluatie inzet wijkteammedewerkers op de scholen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Evaluatie inzet wijkteammedewerkers op de scholen PDF, 857,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk - Klanttevredenheidsonderzoek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk - Klanttevredenheidsonderzoek PDF, 923,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk - Jaarverslag Plangroep

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk - Jaarverslag Plangroep PDF, 497,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk - Evaluatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk - Evaluatie PDF, 648,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Evaluatie Schulddienstverlening 2017 Ridderkerk PDF, 320,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Rouwcentrum en begraafplaats Vredehof - uitnodiging

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Rouwcentrum en begraafplaats Vredehof - uitnodiging PDF, 227,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Rouwcentrum en begraafplaats Vredehof

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Rouwcentrum en begraafplaats Vredehof PDF, 332,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Tussenrapportage Sociaal Domein januari-augustus 2018 gemeente Ridderkerk - rapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Tussenrapportage Sociaal Domein januari-augustus 2018 gemeente Ridderkerk - rapportage PDF, 402,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Tussenrapportage Sociaal Domein januari-augustus 2018 gemeente Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Tussenrapportage Sociaal Domein januari-augustus 2018 gemeente Ridderkerk PDF, 181,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-10-19 RIB Voortgang ontwikkelvisie Hoogwaardig o.v. Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-10-19 RIB Voortgang ontwikkelvisie Hoogwaardig o.v. Rotterdam-Ridderkerk-Drechtsteden PDF, 570,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-06 RIB Voortgangsrapportage aanbevelingen RK onderzoek Subsidieverwerving Ridderkerk - Bestuurlijke nota

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-06 RIB Voortgangsrapportage aanbevelingen RK onderzoek Subsidieverwerving Ridderkerk - Bestuurlijke nota PDF, 926,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-06 RIB Voortgangsrapportage aanbevelingen RK onderzoek Subsidieverwerving Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-06 RIB Voortgangsrapportage aanbevelingen RK onderzoek Subsidieverwerving Ridderkerk PDF, 173,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-14 RIB Voortgang gemeentelijke inzet op economie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-14 RIB Voortgang gemeentelijke inzet op economie PDF, 8,86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 - Armoedemonitor Ridderkerk 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 - Armoedemonitor Ridderkerk 2017 PDF, 949,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 - Inkomenseffectrapportage Ridderkerk 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 - Inkomenseffectrapportage Ridderkerk 2018 PDF, 668,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 - Evaluatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 - Evaluatie PDF, 252,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-14 RIB Evaluatie armoederegelingen 2017 PDF, 181,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Bezorging Het Zuiden, editie Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Bezorging Het Zuiden, editie Ridderkerk PDF, 181,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie/ actualisatie regionale woonvisie en woningmarkafspraken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie/ actualisatie regionale woonvisie en woningmarkafspraken PDF, 914,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 1 Jaarverslag 2017 Woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 1 Jaarverslag 2017 Woonvisie PDF, 3,72 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 2 Monitor Prestatieafspraken 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 2 Monitor Prestatieafspraken 2017 PDF, 194,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 3 Brief Woonvisie Voornemens 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 3 Brief Woonvisie Voornemens 2019 PDF, 239,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 4 Monitor Woonruimtebemiddeling 2017 regio Rotterdam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 4 Monitor Woonruimtebemiddeling 2017 regio Rotterdam PDF, 1,85 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 5 Rapportage 2017 woonruimtebemiddeling Woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie - bijlage 5 Rapportage 2017 woonruimtebemiddeling Woonvisie PDF, 208,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie- bijlage 6 Bod Ridderkerk aan het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Monitor Prestatieafspraken Woonvisie- bijlage 6 Bod Ridderkerk aan het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam PDF, 3,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Japanse Duizendknoop

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Japanse Duizendknoop PDF, 184,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Regionale Energie Strategie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Regionale Energie Strategie PDF, 291,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-21 RIB Werkzaamheden Boomgaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-21 RIB Werkzaamheden Boomgaard PDF, 129,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-28 RIB Uitvoeren gebiedsvisie P.C. Hooftstraat

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-28 RIB Uitvoeren gebiedsvisie P.C. Hooftstraat PDF, 123,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-09-28 RIB Analyse BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-09-28 RIB Analyse BAR-organisatie PDF, 193,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - bericht aandeelhouders AHC 10 juli 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - bericht aandeelhouders AHC 10 juli 2018 PDF, 201,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - persbericht 18 juli 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - persbericht 18 juli 2018 PDF, 109,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - uitspraak 18 juli 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - uitspraak 18 juli 2018 PDF, 3,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-08-23 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco PDF, 218,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-08-24 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - beschikking gerechtshof 26 juli 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-08-24 RIB Uitspraak Ondernemingskamer privatisering Eneco - beschikking gerechtshof 26 juli 2018 PDF, 199,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2017 PDF, 125,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2017 - Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2017 - Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2017 PDF, 814,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot PDF, 97,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Overname zonnepanelen De Fakkel

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Overname zonnepanelen De Fakkel PDF, 133,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Verantwoording onderwijsachterstandenbeleid 2014-2018 - verantwoording

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Verantwoording onderwijsachterstandenbeleid 2014-2018 - verantwoording PDF, 793,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Verantwoording onderwijsachterstandenbeleid 2014-2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Verantwoording onderwijsachterstandenbeleid 2014-2018 PDF, 149,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Meicirculaire Gemeentefonds 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Meicirculaire Gemeentefonds 2018 PDF, 625,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer PDF, 113,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - bijlage 1 aantallen en kosten 2015-2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - bijlage 1 aantallen en kosten 2015-2018 PDF, 104,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - bijlage 2 kwaliteitseisen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - bijlage 2 kwaliteitseisen PDF, 312,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - bijlage 3 advies MBR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Aanbesteding doelgroepenvervoer - bijlage 3 advies MBR PDF, 379,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden PDF, 153,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden - rapport PDF, 26,18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden - bouwkunst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden - bouwkunst PDF, 23,41 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden - historische geografie incl. monumenten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-05 RIB Cultuurhistorische Waardenkaart Woongebieden - historische geografie incl. monumenten PDF, 7,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-13 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15 A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-13 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15 A16 PDF, 94,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-13 RIB Afdoeningsbrief Motie 2018-152 inzake gedenkboom begraafplaats Vredehof

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-13 RIB Afdoeningsbrief Motie 2018-152 inzake gedenkboom begraafplaats Vredehof PDF, 78,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-13 RIB Centrumaanpak Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-13 RIB Centrumaanpak Ridderkerk PDF, 335,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-07-25 RIB Procesbesluit en machtiging vertegenwoordiging in rechte, RTC

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-07-25 RIB Procesbesluit en machtiging vertegenwoordiging in rechte, RTC PDF, 140,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Schoolzwemmen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Schoolzwemmen PDF, 121,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte'

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' PDF, 115,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' - Criteria Cultuursubsidies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' - Criteria Cultuursubsidies PDF, 179,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017 PDF, 53,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017 - Verslag 2016

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017 - Verslag 2016 PDF, 27,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017 - Verslag 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Rapportages bijtincidenten Ridderkerk 2016-2017 - Verslag 2017 PDF, 73,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn PDF, 182,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - Werkbegroting 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - Werkbegroting 2018 PDF, 2,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - Inhoudelijk Jaarverslag 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - Inhoudelijk Jaarverslag 2017 PDF, 467,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - Jaarverslag 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - Jaarverslag 2017 PDF, 6,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot PDF, 98,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Afdoeningsbrief motie 2017-139 inzake onderzoek tiny houses

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Afdoeningsbrief motie 2017-139 inzake onderzoek tiny houses PDF, 107,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-01 RIB Afsluiten project verzakelijking relatie met Stichting Sport en Welzijn - aanbiedingsbrief PDF, 170,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-06 RIB GR Zienswijze gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-06 RIB GR Zienswijze gewijzigde begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 241,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-15 RIB Stand van zaken invoering afvalbeleid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-15 RIB Stand van zaken invoering afvalbeleid PDF, 165,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-15 RIB Aankoop gronden De Nes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-15 RIB Aankoop gronden De Nes PDF, 235,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-22 RIB Vergoeding kosten vakleraren gymonderwijs

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-22 RIB Vergoeding kosten vakleraren gymonderwijs PDF, 128,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-22 RIB Actieplan Veiligheid 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-22 RIB Actieplan Veiligheid 2018 PDF, 58,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-29 RIB Gevolgen nieuwe Openbaar Vervoer Concessie drechtsteden voor busvervoer in Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-29 RIB Gevolgen nieuwe Openbaar Vervoer Concessie drechtsteden voor busvervoer in Ridderkerk PDF, 232,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-06-22 RIB Actieplan Veiligheid 2018 - actieplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-06-22 RIB Actieplan Veiligheid 2018 - actieplan PDF, 400,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-05-18 RIB Beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 - beleidsregels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-05-18 RIB Beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 - beleidsregels PDF, 525,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-05-18 RIB Beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-05-18 RIB Beleidsregels leerlingenvervoer Ridderkerk 2018 PDF, 99,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-05-18 RIB Afdoening raadstoezegging 396 inzake GR Jeugdhulp Rijnmond - eindrapportage AEF

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-05-18 RIB Afdoening raadstoezegging 396 inzake GR Jeugdhulp Rijnmond - eindrapportage AEF PDF, 1,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-05-18 RIB Afdoening raadstoezegging 396 inzake GR Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-05-18 RIB Afdoening raadstoezegging 396 inzake GR Jeugdhulp Rijnmond PDF, 122,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-05-23 RIB Gronduitgifteovereenkomst woonzorgvoorziening Anjerstraat-Bloemenstraat - Studie ontwikkelingsmogelijkheden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-05-23 RIB Gronduitgifteovereenkomst woonzorgvoorziening Anjerstraat-Bloemenstraat - Studie ontwikkelingsmogelijkheden PDF, 22,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-05-23 RIB Gronduitgifteovereenkomst woonzorgvoorziening Anjerstraat-Bloemenstraat

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-05-23 RIB Gronduitgifteovereenkomst woonzorgvoorziening Anjerstraat-Bloemenstraat PDF, 103,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-04-26 RIB Intentieovereenkomst Stichting Het Huys ten Donck & gemeente Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-04-26 RIB Intentieovereenkomst Stichting Het Huys ten Donck & gemeente Ridderkerk.pdf PDF, 132,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-04-26 RIB Intentieovereenkomst Stichting Het Huys ten Donck & gemeente Ridderkerk - overeenkomst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-04-26 RIB Intentieovereenkomst Stichting Het Huys ten Donck & gemeente Ridderkerk - overeenkomst.pdf PDF, 2,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-04-26 RIB Thuis horen van bezwaarmakers afdoening raadstoezegging 1053.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-04-26 RIB Thuis horen van bezwaarmakers afdoening raadstoezegging 1053.pdf PDF, 115,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-04-05 RIB Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-04-05 RIB Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast.pdf PDF, 53,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-04-05 RIB Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast - vastgestelde beleidsregel.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-04-05 RIB Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast - vastgestelde beleidsregel.pdf PDF, 774,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Feestweek september 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Feestweek september 2018.pdf PDF, 104,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Feestweek september 2018 - afschrift brief SER verzonden 22-03-2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Feestweek september 2018 - afschrift brief SER verzonden 22-03-2018.pdf PDF, 2,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-29 RIB Stand van zaken uitgifte Cornelisland.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-29 RIB Stand van zaken uitgifte Cornelisland.pdf PDF, 2,39 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-29 RIB Stand van zaken uitgifte Cornelisland - tekening.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-29 RIB Stand van zaken uitgifte Cornelisland - tekening.pdf PDF, 392,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-29 RIB Afdoeningsbrief motie 2017-150 inzake buslijn 601.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-29 RIB Afdoeningsbrief motie 2017-150 inzake buslijn 601.pdf PDF, 128,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-29 RIB Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-29 RIB Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017.pdf PDF, 82,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-29 RIB Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017 - jaarverslag.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-29 RIB Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017 - jaarverslag.pdf PDF, 547,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-29 RIB Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017 - werkplan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-29 RIB Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2015-2016 en 2016-2017 - werkplan.pdf PDF, 133,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Afdoening motie 2017-147 en deelname aan Operatie Steenbreek.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Afdoening motie 2017-147 en deelname aan Operatie Steenbreek.pdf PDF, 160,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018.pdf PDF, 104,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018 - Jaarverslag.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018 - Jaarverslag.pdf PDF, 436,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018 - Uitvoeringsprogramma.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Jaarverslag Wabo-vergunningen 2017 en Uitvoeringsprogramma 2018 - Uitvoeringsprogramma.pdf PDF, 520,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Werkplan DCMR 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Werkplan DCMR 2018.pdf PDF, 336,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Werkplan DCMR 2018 - aanbiedingsbrief DCMR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Werkplan DCMR 2018 - aanbiedingsbrief DCMR.pdf PDF, 56,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Werkplan DCMR 2018 - werkplan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Werkplan DCMR 2018 - werkplan.pdf PDF, 1,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Verbouwing Wijkteams.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Verbouwing Wijkteams.pdf PDF, 153,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Intentieovereenkomst NRIJ.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Intentieovereenkomst NRIJ.pdf PDF, 156,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Intentieovereenkomst NRIJ - Intentieovereenkomst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Intentieovereenkomst NRIJ - Intentieovereenkomst.pdf PDF, 400,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Stand van zaken toekomsvisie Het Huys ten Donck.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Stand van zaken toekomsvisie Het Huys ten Donck.pdf PDF, 119,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-22 RIB Stand van zaken toekomsvisie Het Huys ten Donck - Memo.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-22 RIB Stand van zaken toekomsvisie Het Huys ten Donck - Memo.pdf PDF, 1,72 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Bestuursrapportage sociaal domein Ridderkerk derde kwartaal 2017.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Bestuursrapportage sociaal domein Ridderkerk derde kwartaal 2017.pdf PDF, 297,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Rookvrije speelplekken in Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Rookvrije speelplekken in Ridderkerk.pdf PDF, 107,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Rookvrije speelplekken in Ridderkerk - startdocument.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Rookvrije speelplekken in Ridderkerk - startdocument.pdf PDF, 129,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Nieuwbouw aardgas-vrij.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Nieuwbouw aardgas-vrij.pdf PDF, 92,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand.pdf PDF, 169,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Duurzame gebiedsontwikkelijk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Duurzame gebiedsontwikkelijk.pdf PDF, 604,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Stedenbouwkundige inpassing.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Stedenbouwkundige inpassing.pdf PDF, 4,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Architectuur.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Architectuur.pdf PDF, 5,37 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Communicatie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Communicatie.pdf PDF, 74,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Openbare Ruimte.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Openbare Ruimte.pdf PDF, 5,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Duurzaamheid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-15 RIB Contracteren Amare Vastgoed voor ontwikkeling Driehoek Het Zand - Duurzaamheid.pdf PDF, 1,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Afvalbakkenplan 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Afvalbakkenplan 2018.pdf PDF, 150,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Afvalbakkenplan 2018 - plan (definitief concept).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Afvalbakkenplan 2018 - plan (definitief concept).pdf PDF, 6,53 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Concept Ontwerpomgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Concept Ontwerpomgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot.pdf PDF, 175,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Concept Ontwerpomgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot - plan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Concept Ontwerpomgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot - plan.pdf PDF, 7,89 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Concept Ontwerpomgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot - verbeelding.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Concept Ontwerpomgevingsplan bedrijventerrein Donkersloot - verbeelding.pdf PDF, 6,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Stand van zaken invoering afvalbeleid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Stand van zaken invoering afvalbeleid.pdf PDF, 323,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2017.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2017.pdf PDF, 69,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-09 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2017 - Samenvatting en reactie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-09 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2017 - Samenvatting en reactie.pdf PDF, 333,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-08 RIB Kernboodschappen Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-08 RIB Kernboodschappen Ridderkerk.pdf PDF, 83,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-03-08 RIB Kernboodschappen Ridderkerk - Gezondheid in kaart 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-03-08 RIB Kernboodschappen Ridderkerk - Gezondheid in kaart 2018.pdf PDF, 36,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen.pdf PDF, 83,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen - regeling.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen - regeling.pdf PDF, 395,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen - toelichting.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Nadeelcompensatieregeling Kabels en Leidingen - toelichting.pdf PDF, 180,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Meerjarenplan NRIJ.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Meerjarenplan NRIJ.pdf PDF, 113,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Aanbesteding Blauwkai.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Aanbesteding Blauwkai.pdf PDF, 86,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Normenkader rechtmatigheid 2017 Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Normenkader rechtmatigheid 2017 Ridderkerk.pdf PDF, 83,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Normenkader rechtmatigheid 2017 Ridderkerk - normenkader.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Normenkader rechtmatigheid 2017 Ridderkerk - normenkader.pdf PDF, 74,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Verduurzaming openbare verlichting.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Verduurzaming openbare verlichting.pdf PDF, 161,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-23 RIB Verduurzaming openbare verlichting - van lamp naar led.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-23 RIB Verduurzaming openbare verlichting - van lamp naar led.pdf PDF, 527,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-14 RIB Afdoening motie 2017-150 buslijn 601.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-14 RIB Afdoening motie 2017-150 buslijn 601.pdf PDF, 193,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-14 RIB Gezamenlijke aanpak jeugdoverlast.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-14 RIB Gezamenlijke aanpak jeugdoverlast.pdf PDF, 130,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-14 RIB Voortgang gemeentelijke inzet op economie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-14 RIB Voortgang gemeentelijke inzet op economie.pdf PDF, 834,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-16 RIB Wachttijden wijkteams & specialistische jeugdhulp.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-16 RIB Wachttijden wijkteams & specialistische jeugdhulp.pdf PDF, 314,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-16 RIB Wachttijden wijkteams & specialistische jeugdhulp - overzicht wachtenden 2017.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-16 RIB Wachttijden wijkteams & specialistische jeugdhulp - overzicht wachtenden 2017.pdf PDF, 102,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Meerjarenvisie NMDE 2018-2028 Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Meerjarenvisie NMDE 2018-2028 Ridderkerk.pdf PDF, 208,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Meerjarenvisie NMDE 2018-2028 Ridderkerk - visie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Meerjarenvisie NMDE 2018-2028 Ridderkerk - visie.pdf PDF, 3,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Afhandeling motie 2017-131 gratis VOG 'niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger'.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Afhandeling motie 2017-131 gratis VOG 'niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger'.pdf PDF, 79,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Afhandeling motie 2017-131 gratis VOG 'niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger' - brief vrijwilligersorganisaties.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Afhandeling motie 2017-131 gratis VOG 'niet in Ridderkerk wonende vrijwilliger' - brief vrijwilligersorganisaties.pdf PDF, 1,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Anterieure overeenkomst 12 woningen en apotheek Markstraat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Anterieure overeenkomst 12 woningen en apotheek Markstraat.pdf PDF, 76,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Anterieure overeenkomst 12 woningen en apotheek Markstraat - schetsplan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Anterieure overeenkomst 12 woningen en apotheek Markstraat - schetsplan.pdf PDF, 7,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Samenwerkingsovereenkomst verkoop van zonnepanelen De Fakkel.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Samenwerkingsovereenkomst verkoop van zonnepanelen De Fakkel.pdf PDF, 102,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Integrale controle bedrijventerrein Donkersloot.pdf PDF, 110,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-08 RIB Voortgang Right to Challenge in de Wmo.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-08 RIB Voortgang Right to Challenge in de Wmo.pdf PDF, 101,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-01 RIB Inspraakreactie ontwerp beleidskader windenergie Krimpen ad IJssel.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-01 RIB Inspraakreactie ontwerp beleidskader windenergie Krimpen ad IJssel.pdf PDF, 147,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-02-01 RIB Inspraakreactie ontwerp beleidskader windenergie Krimpen ad IJssel - brief 2-2-2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-02-01 RIB Inspraakreactie ontwerp beleidskader windenergie Krimpen ad IJssel - brief 2-2-2018.pdf PDF, 696,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-24 RIB Stand van zaken ruimtelijke reservering Ridderkerklijn.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-24 RIB Stand van zaken ruimtelijke reservering Ridderkerklijn.pdf PDF, 2,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-24 RIB Stand van zaken ruimtelijke reservering Ridderkerklijn - brief Gedeputeerde Staten.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-24 RIB Stand van zaken ruimtelijke reservering Ridderkerklijn - brief Gedeputeerde Staten.pdf PDF, 789,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-24 RIB Stand van zaken ruimtelijke reservering Ridderkerklijn - zienswijze partiële wijziging visie Ruimte en Mobiliteit.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-24 RIB Stand van zaken ruimtelijke reservering Ridderkerklijn - zienswijze partiële wijziging visie Ruimte en Mobiliteit.pdf PDF, 4,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-25 RIB Impasse rond privatiseringsproces Eneco.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-25 RIB Impasse rond privatiseringsproces Eneco.pdf PDF, 83,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-25 RIB Impasse rond privatiseringsproces Eneco - reactie vanuit AHC 15 jan. 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-25 RIB Impasse rond privatiseringsproces Eneco - reactie vanuit AHC 15 jan. 2018.pdf PDF, 250,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-18 RIB Afdoening motie 2017-130 WIFI4EU.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-18 RIB Afdoening motie 2017-130 WIFI4EU.pdf PDF, 159,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-18 RIB Afdoening motie 2017-130 WIFI4EU - Quickscan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-18 RIB Afdoening motie 2017-130 WIFI4EU - Quickscan.pdf PDF, 139,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-18 RIB Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-18 RIB Decembercirculaire 2017 Gemeentefonds.pdf PDF, 382,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-11 RIB Voortgang motie sociale kaart 2014-001.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-11 RIB Voortgang motie sociale kaart 2014-001.pdf PDF, 105,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-11 RIB Advies PZH opsporingsvergunning aardwarmte N.V. HVC.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-11 RIB Advies PZH opsporingsvergunning aardwarmte N.V. HVC.pdf PDF, 156,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-11 RIB Advies PZH opsporingsvergunning aardwarmte N.V. HVC - Brief d.d. 11 januari 2018.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-11 RIB Advies PZH opsporingsvergunning aardwarmte N.V. HVC - Brief d.d. 11 januari 2018.pdf PDF, 5,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-11 RIB Voorlopige gunning aanbesteding Beheer en Exploitatie sportaccommodaties.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-11 RIB Voorlopige gunning aanbesteding Beheer en Exploitatie sportaccommodaties.pdf PDF, 307,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-03 RIB Parkeren bedrijventerrein Verenambacht.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-03 RIB Parkeren bedrijventerrein Verenambacht.pdf PDF, 171,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-03 RIB Plan van Aanpak JOGG.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-03 RIB Plan van Aanpak JOGG.pdf PDF, 159,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2018-01-03 RIB Plan van Aanpak JOGG - plan.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2018-01-03 RIB Plan van Aanpak JOGG - plan.pdf PDF, 540,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar