Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2019

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (29)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (20)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (22)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (34)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (11)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (31)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (25)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (17)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (15)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (20)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (21)

2019-12-03 RIB Intentieovereenkomst locatie Irenekerk Electropark 17-19

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-03 RIB Intentieovereenkomst locatie Irenekerk Electropark 17-19 PDF, 114,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-13 RIB Aanpak personen met verward gedrag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-13 RIB Aanpak personen met verward gedrag PDF, 271,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-13 RIB Eerste reactie op de aangenomen moties begrotingsraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-13 RIB Eerste reactie op de aangenomen moties begrotingsraad PDF, 242,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-13 RIB Verkeersveiligheid in Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-13 RIB Verkeersveiligheid in Ridderkerk PDF, 447,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-18 RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-18 RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden PDF, 194,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-18 RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden - Bijlage 1 Financiele toelichting en onderbouwing

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-18 RIB Inkoop diensten Hulp bij het Huishouden - Bijlage 1 Financiele toelichting en onderbouwing PDF, 463,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-18 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan Afval en Grondstoffen Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-18 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan Afval en Grondstoffen Ridderkerk PDF, 421,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Informatiepakket verkoop Eneco

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Informatiepakket verkoop Eneco PDF, 166,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Informatiepakket verkoop Eneco - voortgang besluitvormingsproces

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Informatiepakket verkoop Eneco - voortgang besluitvormingsproces PDF, 595,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Informatiepakket verkoop Eneco - toelichtingsdocument

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Informatiepakket verkoop Eneco - toelichtingsdocument PDF, 8,13 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Wooncompas en Samenwerkingsverband Wonen RR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Wooncompas en Samenwerkingsverband Wonen RR PDF, 814,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 1 Jaarverslag 2018 Woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 1 Jaarverslag 2018 Woonvisie PDF, 15,74 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 2 Monitor Prestatieafspraken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 2 Monitor Prestatieafspraken PDF, 197,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 3 voornemens Woonvisie 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 3 voornemens Woonvisie 2020 PDF, 149,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 4 monitor woonruimtebemiddeling 2018 rR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Wooncompas en SvWrR - bijlage 4 monitor woonruimtebemiddeling 2018 rR PDF, 4,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Voortgang Waalvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Voortgang Waalvisie PDF, 50,78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Voortgang Waalvisie - stand van zaken

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Voortgang Waalvisie - stand van zaken PDF, 7,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Voortgang acties IT audit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Voortgang acties IT audit PDF, 78,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Verlengen innovatiesubsidies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Verlengen innovatiesubsidies PDF, 80,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Garantstelling Bezoekerscentrum Waalbos

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Garantstelling Bezoekerscentrum Waalbos PDF, 129,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Motie 2019-35 inzake ombudsfunctie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Motie 2019-35 inzake ombudsfunctie PDF, 188,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Motie 2018-22 inzake opheffen anoniem bellen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Motie 2018-22 inzake opheffen anoniem bellen PDF, 69,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Afkoop langlopende lening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Afkoop langlopende lening PDF, 85,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Actualisatie beleidskader Toezicht WMO Rotterdam-Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Actualisatie beleidskader Toezicht WMO Rotterdam-Rijnmond PDF, 113,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-20 RIB Actualisatie beleidskader Toezicht WMO RR - vastgestelde toezichtskader

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-20 RIB Actualisatie beleidskader Toezicht WMO RR - vastgestelde toezichtskader PDF, 714,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-19 RIB Burgemeester politiecapaciteit basisteam Oude Maas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-19 RIB Burgemeester politiecapaciteit basisteam Oude Maas PDF, 160,74 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-19 RIB Burgemeester - bijlage brief regioburgemeesters aan kamerleden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-19 RIB Burgemeester - bijlage brief regioburgemeesters aan kamerleden PDF, 194,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-19 RIB Burgemeester - bijlage brief regioburgemeesters aan minister

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-19 RIB Burgemeester - bijlage brief regioburgemeesters aan minister PDF, 147,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-12-19 RIB Burgemeester - bijlage reactie minister Grapperhaus

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-12-19 RIB Burgemeester - bijlage reactie minister Grapperhaus PDF, 38,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-15 RIB Stand van zaken Stikstofproblematie en PFAS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-15 RIB Stand van zaken Stikstofproblematie en PFAS PDF, 422,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-15 RIB Stand van zaken Stikstofproblematie en PFAS - Beslisboom stikstofdepostie nieuwe activiteiten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-15 RIB Stand van zaken Stikstofproblematie en PFAS - Beslisboom stikstofdepostie nieuwe activiteiten PDF, 62,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-15 RIB Afdoening motie 2018-14 formatie BOA's

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-15 RIB Afdoening motie 2018-14 formatie BOA's PDF, 154,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Zwerfafval

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Zwerfafval PDF, 134,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Uitkomsten en vervolg Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol- en drugsgebruik 2016-2019 - Bijlage 1 Uitgevoerde activiteiten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Uitkomsten en vervolg Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol- en drugsgebruik 2016-2019 - Bijlage 1 Uitgevoerde activiteiten PDF, 312,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Uitkomsten en vervolg Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol- en drugsgebruik 2016-2019 - Bijlage 2 Activiteiten actieplan 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Uitkomsten en vervolg Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol- en drugsgebruik 2016-2019 - Bijlage 2 Activiteiten actieplan 2020 PDF, 289,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering PDF, 233,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - brief aan parlement 'naar een betere organisatie ... '

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - brief aan parlement 'naar een betere organisatie ... ' PDF, 627,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - Signalement Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - Signalement Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd PDF, 475,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - brief VNG regionalisering jeugdzorg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - brief VNG regionalisering jeugdzorg PDF, 104,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - Onderzoeksrapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering - Onderzoeksrapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd PDF, 223,10 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Operatie Steenbreek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Operatie Steenbreek PDF, 284,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Rouwcentrum Vredehof

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Rouwcentrum Vredehof PDF, 116,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-22 RIB Uitkomsten en vervolg Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol- en drugsgebruik 2016-2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-22 RIB Uitkomsten en vervolg Actieplan voorkomen en bestrijden alcohol- en drugsgebruik 2016-2019 PDF, 125,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-29 RIB Evaluatie brede school Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-29 RIB Evaluatie brede school Ridderkerk PDF, 114,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-29 RIB Evaluatie Brede School Ridderkerk - Evaluatie 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-29 RIB Evaluatie Brede School Ridderkerk - Evaluatie 2019 PDF, 1,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-29 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-29 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit PDF, 91,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-29 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - Lucht- en geluidmetingen Ridderkerk 2e kwartaalverslag 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-29 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - Lucht- en geluidmetingen Ridderkerk 2e kwartaalverslag 2019 PDF, 819,86 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-29 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - resultaten DCMR-project burgers meten luchtkwaliteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-29 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - resultaten DCMR-project burgers meten luchtkwaliteit PDF, 414,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-11-29 RIB Aanbesteding Ridderkerkpas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-11-29 RIB Aanbesteding Ridderkerkpas PDF, 108,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-04 RIB Zienswijze begroting gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-04 RIB Zienswijze begroting gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond PDF, 94,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-04 RIB Zienswijze begroting gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond - antwoordbrief GRJR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-04 RIB Zienswijze begroting gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond - antwoordbrief GRJR PDF, 156,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-04 RIB Planning proces IKC-ontwikkeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-04 RIB Planning proces IKC-ontwikkeling PDF, 109,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-04 RIB Nieuwe spelregels Social Return on Investment (SRol)

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-04 RIB Nieuwe spelregels Social Return on Investment (SRol) PDF, 316,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-04 RIB Nieuwe spelregels Social Return on Investment (SRol) - spelregels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-04 RIB Nieuwe spelregels Social Return on Investment (SRol) - spelregels PDF, 321,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-04 RIB Gratis bomen voor bewoners van Drievliet ter vergroening en verkoeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-04 RIB Gratis bomen voor bewoners van Drievliet ter vergroening en verkoeling PDF, 115,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-10 RIB septembercirculaire gemeentefonds 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-10 RIB septembercirculaire gemeentefonds 2019 PDF, 371,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk PDF, 127,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk - Stappenplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk - Stappenplan PDF, 551,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk - Plan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk - Plan PDF, 933,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Huisvestingsprogramma - en overzicht onderwijsgebouwen 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Huisvestingsprogramma - en overzicht onderwijsgebouwen 2020 PDF, 93,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Huisvestingsprogramma - en overzicht onderwijsgebouwen 2020 - Programma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Huisvestingsprogramma - en overzicht onderwijsgebouwen 2020 - Programma PDF, 210,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Huisvestingsprogramma - en overzicht onderwijsgebouwen 2020 - Overzicht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Huisvestingsprogramma - en overzicht onderwijsgebouwen 2020 - Overzicht PDF, 16,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Ambitiedocument concept Integrale Visie per wijk op groen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Ambitiedocument concept Integrale Visie per wijk op groen PDF, 156,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Ambitiedocument concept Integrale Visie per wijk op groen - Ambitiedocument

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Ambitiedocument concept Integrale Visie per wijk op groen - Ambitiedocument PDF, 2,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk PDF, 80,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Advies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Advies PDF, 489,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Uitgebreide toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Uitgebreide toelichting PDF, 384,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Link naar artikel Volkskrant

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Link naar artikel Volkskrant PDF, 4,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Overzicht AED's in Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Overzicht AED's in Ridderkerk PDF, 466,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Antwoordbrief college

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-18 RIB Advies op eigen initiatief MBR over AED-dekking in Ridderkerk - Antwoordbrief college PDF, 141,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-10-25 RIB Definitieve vaststelling Actieplan geluid 2019-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-10-25 RIB Definitieve vaststelling Actieplan geluid 2019-2023 PDF, 80,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Verwerking huishoudelijk afval

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Verwerking huishoudelijk afval PDF, 132,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Toezenden Armoedemonitor 2018 en Inkomenseffectrapportage 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Toezenden Armoedemonitor 2018 en Inkomenseffectrapportage 2019 PDF, 255,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Toezenden Armoedemonitor 2018 en Inkomenseffectrapportage 2019 - Armoedemonitor

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Toezenden Armoedemonitor 2018 en Inkomenseffectrapportage 2019 - Armoedemonitor PDF, 1,19 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Toezenden Armoedemonitor 2018 en Inkomenseffectrapportage 2019 - Inkomenseffectrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Toezenden Armoedemonitor 2018 en Inkomenseffectrapportage 2019 - Inkomenseffectrapportage PDF, 653,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Thuiszorg Naborg n.a.v. Pointer Follow the Money uitzending

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Thuiszorg Naborg n.a.v. Pointer Follow the Money uitzending PDF, 143,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk PDF, 113,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk - Aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk - Aanbiedingsbrief PDF, 118,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk - Jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk - Jaarverslag PDF, 16,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk - Jaarrekening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-06 RIB Jaarstukken 2018 stichting Facet Ridderkerk - Jaarrekening PDF, 366,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Eindrapportage DCMR - Eindrapportage Ridderkerk 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Eindrapportage DCMR - Eindrapportage Ridderkerk 2018 PDF, 1,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Eindrapportage DCMR - UP VTH 2019-2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Eindrapportage DCMR - UP VTH 2019-2022 PDF, 1,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Eindrapportage DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Uitvoeringsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Eindrapportage DCMR PDF, 140,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Afdoening raadstoezegging 1957 stroomschema aanvraag omgevingsvergunning - schema

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Afdoening raadstoezegging 1957 stroomschema aanvraag omgevingsvergunning - schema PDF, 150,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Afdoening raadstoezegging 1957 stroomschema aanvraag omgevingsvergunning

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Afdoening raadstoezegging 1957 stroomschema aanvraag omgevingsvergunning PDF, 59,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds PDF, 102,20 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief college aan gemeente Culemborg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief college aan gemeente Culemborg PDF, 78,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief college aan ministerie BZK

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief college aan ministerie BZK PDF, 88,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief van gemeente Culemborg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief van gemeente Culemborg PDF, 77,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Motie gemeenteraad Culemborg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Motie gemeenteraad Culemborg PDF, 204,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief gemeente Culemborg aan BZK

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-13 RIB Gewenste aanpassing rekenmethode accres Gemeentefonds - Brief gemeente Culemborg aan BZK PDF, 264,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-20 RIB Japanse Duizendknoop

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-20 RIB Japanse Duizendknoop PDF, 104,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-20 RIB Afdoeningsbrief Motie 2019-33 zwembad De Fakkel

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-20 RIB Afdoeningsbrief Motie 2019-33 zwembad De Fakkel PDF, 142,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-20 RIB Subsidieregister gemeente Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-20 RIB Subsidieregister gemeente Ridderkerk PDF, 73,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-20 RIB Resultaten onderzoek DCMR lood in bodem speelplaatsen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-20 RIB Resultaten onderzoek DCMR lood in bodem speelplaatsen PDF, 73,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Vaststellen grondposities

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Vaststellen grondposities PDF, 80,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Project 10 Groene schoolpleinen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Project 10 Groene schoolpleinen PDF, 134,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Procedure Eneco-aandelen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Procedure Eneco-aandelen PDF, 146,00 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Evaluatie gemeentelijk hondenbeleid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Evaluatie gemeentelijk hondenbeleid PDF, 184,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 PDF, 98,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 - wijzigingen beleidsregels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 - wijzigingen beleidsregels PDF, 320,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 - Beleidsregels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 - Beleidsregels PDF, 638,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 - antwoord MBR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Beleidsregels Bijzondere Bijstand Ridderkerk 2020 - antwoord MBR PDF, 154,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Vaststellen grondposities - notitie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Vaststellen grondposities - notitie PDF, 4,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-09-27 RIB Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-09-27 RIB Planning Ontwikkelperspectief Centrum en Mobiliteitsplan PDF, 177,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Jaarverslag VTH-Wabo 2018 gemeente Ridderkerk - Jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Jaarverslag VTH-Wabo 2018 gemeente Ridderkerk - Jaarverslag PDF, 913,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond PDF, 75,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Brief aan colleges inzake besluit AB transitie AZRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Brief aan colleges inzake besluit AB transitie AZRR PDF, 32,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Overzicht reacties gemeenten transitie AZRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Overzicht reacties gemeenten transitie AZRR PDF, 27,03 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Persbericht BIOS groep

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Persbericht BIOS groep PDF, 36,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Reactie zienswijzen 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 PDF, 130,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Overzicht van zienswijzen per gemeente begroting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - Overzicht van zienswijzen per gemeente begroting PDF, 38,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Sportbeleid - VET GEZOND factsheet 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Sportbeleid - VET GEZOND factsheet 2018 PDF, 542,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Sportbeleid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Sportbeleid PDF, 675,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-23 RIB Jaarverslag VTH-Wabo 2018 gemeente Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-23 RIB Jaarverslag VTH-Wabo 2018 gemeente Ridderkerk PDF, 141,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-08-30 RIB Sociale Kaart Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-08-30 RIB Sociale Kaart Ridderkerk PDF, 82,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-01 RIB Incidenten zwembad de Fakkel 29 juni 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-01 RIB Incidenten zwembad de Fakkel 29 juni 2019 PDF, 119,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-03 RIB ontwikkeling BAR-organisatie - Vastgesteld Advies definitief BAR-organisatie 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-03 RIB ontwikkeling BAR-organisatie - Vastgesteld Advies definitief BAR-organisatie 2020 PDF, 2,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-03 RIB ontwikkeling BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-03 RIB ontwikkeling BAR-organisatie PDF, 226,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-03 RIB ontwikkeling BAR-organisatie - Definitief rapport evaluatie BAR dienstverlening en governance 12 juni 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-03 RIB ontwikkeling BAR-organisatie - Definitief rapport evaluatie BAR dienstverlening en governance 12 juni 2019 PDF, 3,32 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-05 RIB Stand van zaken F15 fietsroute Vlasstraat Mauritsweg en Pruimendijk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-05 RIB Stand van zaken F15 fietsroute Vlasstraat Mauritsweg en Pruimendijk PDF, 80,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-05 RIB Stand van zaken F15 fietsroute Vlasstraat Mauritsweg en Pruimendijk - bijlage overzichtskaart fietsstraat

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-05 RIB Stand van zaken F15 fietsroute Vlasstraat Mauritsweg en Pruimendijk - bijlage overzichtskaart fietsstraat PDF, 3,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-05 RIB Stand van zaken F15 fietsroute Vlasstraat Mauritsweg en Pruimendijk - bijlage raadsinformatiebrief van 28 oktober 2016

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-05 RIB Stand van zaken F15 fietsroute Vlasstraat Mauritsweg en Pruimendijk - bijlage raadsinformatiebrief van 28 oktober 2016 PDF, 366,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-05 RIB Beoogde dakopbouw Lidl Amerstraat Bolnes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-05 RIB Beoogde dakopbouw Lidl Amerstraat Bolnes PDF, 305,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-05 RIB Beoogde dakopbouw Lidl Amerstraat Bolnes - bijlage uitsnede bestemmingsplan kleur

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-05 RIB Beoogde dakopbouw Lidl Amerstraat Bolnes - bijlage uitsnede bestemmingsplan kleur PDF, 139,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Verkeersintensiteit Populierenlaan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Verkeersintensiteit Populierenlaan PDF, 110,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Verkeersintensiteit Populierenlaan - bijlage Verkeersmetingen Populierenlaan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Verkeersintensiteit Populierenlaan - bijlage Verkeersmetingen Populierenlaan PDF, 408,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Stand van zaken onderzoek brandveiligheid van gevels

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Stand van zaken onderzoek brandveiligheid van gevels PDF, 116,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15 A16

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Stand van zaken project geluidsscherm A15 A16 PDF, 58,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit PDF, 100,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - bijlage 1 Notitie analyse luchtkwaliteit Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - bijlage 1 Notitie analyse luchtkwaliteit Ridderkerk PDF, 3,59 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - bijlage 2 rapportage_luchtkwaliteit Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - bijlage 2 rapportage_luchtkwaliteit Ridderkerk PDF, 777,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - bijlage 3 resultaten DCMR-project burgermetingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - bijlage 3 resultaten DCMR-project burgermetingen PDF, 3,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - Bijlage 4 Voortgangsverslag DCMR Burgermeetproject NO2 buisjes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-12 RIB Onderzoeken naar de luchtkwaliteit - Bijlage 4 Voortgangsverslag DCMR Burgermeetproject NO2 buisjes PDF, 221,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Uitvoeringsplan Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Uitvoeringsplan Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023 PDF, 123,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Uitvoeringsplan Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023 - Bijlage Afval Uitvoeringsplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Uitvoeringsplan Afval en grondstoffen Ridderkerk 2019-2023 - Bijlage Afval Uitvoeringsplan PDF, 850,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Stand van zaken Windmolen 110

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Stand van zaken Windmolen 110 PDF, 118,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Regionale Energie Strategie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Regionale Energie Strategie PDF, 183,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Regionale Energie Strategie - ontwerpprincipes warmte, zon en wind Energieperspectief 2050

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Regionale Energie Strategie - ontwerpprincipes warmte, zon en wind Energieperspectief 2050 PDF, 1,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Monitor Discriminatie 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Monitor Discriminatie 2018 PDF, 213,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Erfpacht Nieuw Reijerwaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Erfpacht Nieuw Reijerwaard PDF, 94,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Erfpacht Nieuw Reijerwaard - algemene voorwaarden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Erfpacht Nieuw Reijerwaard - algemene voorwaarden PDF, 666,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Erfpacht Nieuw Reijerwaard - concept erfpachtovereenkomst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Erfpacht Nieuw Reijerwaard - concept erfpachtovereenkomst PDF, 207,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 en Algemene inkoopvoorwaarden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 en Algemene inkoopvoorwaarden PDF, 110,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2019 Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Bijlage Algemene inkoopvoorwaarden 2019 Ridderkerk PDF, 257,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-18 RIB Bijlage Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-18 RIB Bijlage Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019 Ridderkerk PDF, 628,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-07-31 RIB Problemen AEB en grof huishoudelijk afval

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-07-31 RIB Problemen AEB en grof huishoudelijk afval PDF, 100,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Toekomstvisie Bibliotheek AanZet Ridderkerk - visie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Toekomstvisie Bibliotheek AanZet Ridderkerk - visie PDF, 985,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Toekomstvisie Bibliotheek AanZet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Toekomstvisie Bibliotheek AanZet Ridderkerk PDF, 192,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Jeugdparticipatieproject Jong Ridderkerk denkt mee

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Jeugdparticipatieproject Jong Ridderkerk denkt mee PDF, 126,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Jeugdparticipatieproject Jong Ridderkerk denkt mee - Adviesrapport PO & VO

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Jeugdparticipatieproject Jong Ridderkerk denkt mee - Adviesrapport PO & VO PDF, 8,26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 - Regeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 - Regeling PDF, 161,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders 2019 PDF, 46,67 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Essentaksterfte Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Essentaksterfte Ridderkerk PDF, 476,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Jaarverslag welstand 2018 - Jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Jaarverslag welstand 2018 - Jaarverslag PDF, 774,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Jaarverslag welstand 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Jaarverslag welstand 2018 PDF, 100,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Opbouw budget Onze Maatschappij ons domein

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Opbouw budget Onze Maatschappij ons domein PDF, 236,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Structureel benodigd budget sociaal domein

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Structureel benodigd budget sociaal domein PDF, 292,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Uitvoeringsprogramma's WABO - programma Wabo-vergunningen 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Uitvoeringsprogramma's WABO - programma Wabo-vergunningen 2019 PDF, 670,34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Uitvoeringsprogramma's WABO - programma Handhaving 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Uitvoeringsprogramma's WABO - programma Handhaving 2019 PDF, 828,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-07 RIB Uitvoeringsprogramma's WABO

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-07 RIB Uitvoeringsprogramma's WABO PDF, 93,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad PDF, 112,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Dierenweide Lohmanpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Dierenweide Lohmanpark PDF, 83,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Voortgang project verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Voortgang project verduurzamen gemeentelijk vastgoed PDF, 100,98 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-20 RIB Aanpassing stimuleringsregeling duurzaamheid Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-20 RIB Aanpassing stimuleringsregeling duurzaamheid Ridderkerk PDF, 57,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-21 RIB Start onderzoek ondergronds brengen hoogspanningsleiding Oostendam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-21 RIB Start onderzoek ondergronds brengen hoogspanningsleiding Oostendam PDF, 86,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-28 RIB Heroriëntatie producten Stichting Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-28 RIB Heroriëntatie producten Stichting Facet Ridderkerk PDF, 179,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-28 RIB Meicirculaire Gemeentefonds 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-28 RIB Meicirculaire Gemeentefonds 2019 PDF, 293,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Waterornament

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Waterornament PDF, 156,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad - Woondeal met bijlage A en steunbetuigingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad - Woondeal met bijlage A en steunbetuigingen PDF, 2,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad - brief SvWrR d.d. 26 maart 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad - brief SvWrR d.d. 26 maart 2019 PDF, 1.012,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad - brief SvWrR d.d. 31 maart 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-06-12 RIB Woondeal zuidelijke Randstad - brief SvWrR d.d. 31 maart 2019 PDF, 1,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-08 RIB Operatie Steenbreek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-08 RIB Operatie Steenbreek PDF, 152,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie PDF, 243,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie - Accountantsverslag wg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie - Accountantsverslag wg PDF, 446,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie - opvolging actiepunten accountant en control (stand 1e kwartaal 2019)

Raadsinformatiebrief (RIB)

2019-05-08 RIB Bestuurlijke reactie Vervoerplan 2020 RET

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-08 RIB Bestuurlijke reactie Vervoerplan 2020 RET PDF, 46,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-08 RIB Bestuurlijke reactie Vervoerplan 2020 RET - afschrift verzonden brief d.d. 9-5-2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-08 RIB Bestuurlijke reactie Vervoerplan 2020 RET - afschrift verzonden brief d.d. 9-5-2018 PDF, 239,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-17 RIB Opdracht opstellen inrichtingsplan Centrum Gebied van de weekmarkt, Jan Steenstraat, parkeerplaats achter Ridderhof

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-17 RIB Opdracht opstellen inrichtingsplan Centrum Gebied van de weekmarkt, Jan Steenstraat, parkeerplaats achter Ridderhof PDF, 97,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-17 RIB Opdracht opstellen inrichtingsplan Centrum Gebied van de weekmarkt - Situatietekening deelgebied 1

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-17 RIB Opdracht opstellen inrichtingsplan Centrum Gebied van de weekmarkt - Situatietekening deelgebied 1 PDF, 990,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie - Managementletter

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-08 RIB Accountantsverslag en Managementletter 2018 GR BAR-organisatie - Managementletter PDF, 13,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-24 RIB Besluit over mantelzorgondersteuning n.a.v. rekenkamerrapport Wmo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-24 RIB Besluit over mantelzorgondersteuning n.a.v. rekenkamerrapport Wmo PDF, 169,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-24 RIB Besluit over de vorming van een platform n.a.v. rekenkamerrapport Wmo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-24 RIB Besluit over de vorming van een platform n.a.v. rekenkamerrapport Wmo PDF, 122,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-24 RIB Besluit over beleid n.a.v. rekenkamerrapport Wmo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-24 RIB Besluit over beleid n.a.v. rekenkamerrapport Wmo PDF, 139,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-24 RIB Besluit over sturingsinformatie n.a.v. rekenkamerrapport Wmo

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-24 RIB Besluit over sturingsinformatie n.a.v. rekenkamerrapport Wmo PDF, 89,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-29 RIB Bestuurlijke reactie PvE Personenvervoer over Water

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-29 RIB Bestuurlijke reactie PvE Personenvervoer over Water PDF, 48,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-29 RIB Bestuurlijke reactie PvE Personenvervoer over Water - reactiebrief programma van eisen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-29 RIB Bestuurlijke reactie PvE Personenvervoer over Water - reactiebrief programma van eisen PDF, 799,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-29 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-29 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2018 PDF, 81,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-05-29 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2018 - jaarverantwoording

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-05-29 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2018 - jaarverantwoording PDF, 69,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-05 RIB Afdoening Motie 2018-15 inzake kinderburgemeester

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-05 RIB Afdoening Motie 2018-15 inzake kinderburgemeester PDF, 93,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-05 RIB Aanvraag Vangnetuitkering BUIG

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-05 RIB Aanvraag Vangnetuitkering BUIG PDF, 84,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-05 RIB Werkplan DCMR - Werkplan 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-05 RIB Werkplan DCMR - Werkplan 2019 PDF, 3,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-05 RIB Werkplan DCMR - aanbiedingsbrief DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-05 RIB Werkplan DCMR - aanbiedingsbrief DCMR PDF, 47,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-05 RIB Werkplan DCMR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-05 RIB Werkplan DCMR PDF, 194,48 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-10 RIB Ontwikkeling locatie Ringdijk 38-42 (Put Wooncomfort)

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-10 RIB Ontwikkeling locatie Ringdijk 38-42 (Put Wooncomfort) PDF, 82,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-10 RIB Ontwikkeling locatie Ringdijk 38-42 (Put Wooncomfort) - Principeplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-10 RIB Ontwikkeling locatie Ringdijk 38-42 (Put Wooncomfort) - Principeplan PDF, 11,84 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-10 RIB Bewaakte fietsenstalling Verlengde Kerkweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-10 RIB Bewaakte fietsenstalling Verlengde Kerkweg PDF, 61,12 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-19 RIB Gewijzigde planning Mobiliteitsplan Ridderkerk zwart wit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-19 RIB Gewijzigde planning Mobiliteitsplan Ridderkerk zwart wit PDF, 103,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-19 RIB Jaarverslag 2018 DCMR Meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-19 RIB Jaarverslag 2018 DCMR Meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard PDF, 61,19 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-19 RIB Jaarverslag 2018 DCMR Meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard - jaarverslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-19 RIB Jaarverslag 2018 DCMR Meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard - jaarverslag PDF, 1,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-19 RIB Voortgang gratis OV voor AOW-gerechtigden

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-19 RIB Voortgang gratis OV voor AOW-gerechtigden PDF, 86,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-24 RIB Subsidieregeling 2019 gemeente Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-24 RIB Subsidieregeling 2019 gemeente Ridderkerk PDF, 60,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-24 RIB Subsidieregeling 2019 gemeente Ridderkerk - regeling

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-24 RIB Subsidieregeling 2019 gemeente Ridderkerk - regeling PDF, 614,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-04-24 RIB Voortgang herbestemmingsonderzoek Huishoudschool

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-04-24 RIB Voortgang herbestemmingsonderzoek Huishoudschool PDF, 54,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Grondverkoop Cornelisland

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Grondverkoop Cornelisland PDF, 55,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Grondverkoop Cornelisland - totstandkoming overeenkomst VOF Cornelisland

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Grondverkoop Cornelisland - totstandkoming overeenkomst VOF Cornelisland PDF, 480,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Bedrijfsvoering inz beheer en onderhoud riolering

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Bedrijfsvoering inz beheer en onderhoud riolering PDF, 255,07 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Afdoeningsbrief kap bomen in relatie tot herplantplicht

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Afdoeningsbrief kap bomen in relatie tot herplantplicht PDF, 169,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Terugkoppeling opbrengst bijeenkomst Regionale Energie Strategie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Terugkoppeling opbrengst bijeenkomst Regionale Energie Strategie PDF, 152,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Uitspraken CrvB huishoudelijke hulp

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Uitspraken CrvB huishoudelijke hulp PDF, 253,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Voortgang implementatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Voortgang implementatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) PDF, 162,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Normenkader rechtmatigheid 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Normenkader rechtmatigheid 2018 PDF, 51,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-08 RIB Normenkader Ridderkerk 2018 - Normenkader rechtmatigheid 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-08 RIB Normenkader Ridderkerk 2018 - Normenkader rechtmatigheid 2018 PDF, 415,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Gunning aan Herkon B.V. voor ontwikkeling Het Zand fase 6 - plan Herkon

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Gunning aan Herkon B.V. voor ontwikkeling Het Zand fase 6 - plan Herkon PDF, 9,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Gunning aan Herkon B.V. voor ontwikkeling Het Zand fase 6

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Gunning aan Herkon B.V. voor ontwikkeling Het Zand fase 6 PDF, 137,23 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas PDF, 84,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas - antwoordbrief college

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas - antwoordbrief college PDF, 25,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas - verzoek Wooncompas en Woonvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas - verzoek Wooncompas en Woonvisie PDF, 757,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas - Fusie-effectrapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Verzoek zienswijze voorgenomen fusie St. Woonvisie en St. WoonCompas - Fusie-effectrapportage PDF, 7,69 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Feestweekend september 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Feestweekend september 2019 PDF, 109,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Feestweekend september 2019 - Afschrift brief college aan SER

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Feestweekend september 2019 - Afschrift brief college aan SER PDF, 122,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-22 RIB Beëindigen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) vanaf 1 juli 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-22 RIB Beëindigen Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) vanaf 1 juli 2019 PDF, 120,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-29 RIB Maatregelen Populierenlaan & toegangsweg sportpark Reijerpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-29 RIB Maatregelen Populierenlaan & toegangsweg sportpark Reijerpark PDF, 128,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-03-29 RIB Tussenrapportage Sociaal Domein januari - december 2018 Gemeente Ridderkerk (incl rapportage)

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-03-29 RIB Tussenrapportage Sociaal Domein januari - december 2018 Gemeente Ridderkerk (incl rapportage) PDF, 564,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Doorstart deelname glastuinbouwbedrijf Van Nes

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Doorstart deelname glastuinbouwbedrijf Van Nes PDF, 96,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Doorstart deelname glastuinbouwbedrijf Van Nes - kavelpaspoort

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Doorstart deelname glastuinbouwbedrijf Van Nes - kavelpaspoort PDF, 2,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 PDF, 115,84 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - RIGO Rotterdam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - RIGO Rotterdam PDF, 1,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - akkoord deel 1

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - akkoord deel 1 PDF, 925,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - akkoord deel 2

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - akkoord deel 2 PDF, 19,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - akkoord deel 3

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 - akkoord deel 3 PDF, 20,97 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Uitbreiding biodiversiteit openbare ruimte

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Uitbreiding biodiversiteit openbare ruimte PDF, 217,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Uitbreiding biodiversiteit openbare ruimte - reactie NVIJ

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Uitbreiding biodiversiteit openbare ruimte - reactie NVIJ PDF, 104,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Beheer Waalbos

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Beheer Waalbos PDF, 209,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk PDF, 89,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-01 RIB Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk - beleidsplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-01 RIB Handhavingsbeleidsplan Wabo 2019-2023 gemeente Ridderkerk - beleidsplan PDF, 1,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-12 RIB Project glasvezel E-Fiber

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-12 RIB Project glasvezel E-Fiber PDF, 131,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-05 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2018 - samenvatting en reactie op uitkomsten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-05 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2018 - samenvatting en reactie op uitkomsten PDF, 86,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-15 RIB Managementletter 2018 - managementletter

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-15 RIB Managementletter 2018 - managementletter PDF, 664,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-15 RIB Afdoening motie 2018-05

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-15 RIB Afdoening motie 2018-05 PDF, 104,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-15 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-15 RIB Rapporten burgerpeiling en klanttevredenheidsonderzoek balie najaar 2018 PDF, 51,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-15 RIB Managementletter 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-15 RIB Managementletter 2018 PDF, 61,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-22 RIB Programma-indeling begroting 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-22 RIB Programma-indeling begroting 2020 PDF, 125,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-22 RIB Bodemonderzoek lood op kinderspeelplaatsen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-22 RIB Bodemonderzoek lood op kinderspeelplaatsen PDF, 100,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-02-22 RIB Afdoening Motie 2018-27 inzake balspeelveldjes Drievliet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-02-22 RIB Afdoening Motie 2018-27 inzake balspeelveldjes Drievliet PDF, 93,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-11 RIB Rapportages meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard 3e kwartaal 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-11 RIB Rapportages meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard 3e kwartaal 2018 PDF, 52,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-11 RIB Rapportages meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard 3e kwartaal 2018 - rapportage

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-11 RIB Rapportages meetstations Hogeweg en Nieuw Reijerwaard 3e kwartaal 2018 - rapportage PDF, 679,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-11 RIB Evaluatie 2018, Verordening Starterslening Ridderkerk 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-11 RIB Evaluatie 2018, Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 PDF, 67,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-11 RIB Evaluatie 2018, Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 - Evaluatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-11 RIB Evaluatie 2018, Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 - Evaluatie PDF, 702,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-11 RIB Evaluatie 2018, Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 - verordening 2017

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-11 RIB Evaluatie 2018, Verordening Starterslening Ridderkerk 2017 - verordening 2017 PDF, 1,01 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-11 RIB Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-11 RIB Decentralisatie rijksvaccinatieprogramma PDF, 93,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-18 RIB Meerjarenbegroting 2019 - 2022 Stichting Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2019-01-18 RIB Meerjarenbegroting 2019 - 2022 Stichting Facet Ridderkerk PDF, 205,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2019-01-25 RIB Decembercirculaire Gemeentefonds 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)