Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2016

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (21)

2016-04-01 RIB Bureau Rijnmond.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-01 RIB Bureau Rijnmond.pdf PDF, 1,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-01 RIB Laaggeletterdheid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-01 RIB Laaggeletterdheid.pdf PDF, 4,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-01 RIB Boomgaard.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-01 RIB Boomgaard.pdf PDF, 2,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-01 RIB Evaluatie Uitvoeringsplan Speelruimte Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-01 RIB Evaluatie Uitvoeringsplan Speelruimte Ridderkerk.pdf PDF, 1,91 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-01 RIB Evaluatie Uitvoeringsplan Speelruimte Ridderkerk - Notitie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-01 RIB Evaluatie Uitvoeringsplan Speelruimte Ridderkerk - Notitie.pdf PDF, 849,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-07 RIB Notitie herijking doelstellingen BAR-organisatie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-07 RIB Notitie herijking doelstellingen BAR-organisatie.pdf PDF, 1,86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-07 RIB Notitie herijking doelstellingen BAR-organisatie - notitie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-07 RIB Notitie herijking doelstellingen BAR-organisatie - notitie.pdf PDF, 897,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-07 RIB Bestuursrapportage sociaal domein 2015 gemeente Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-07 RIB Bestuursrapportage sociaal domein 2015 gemeente Ridderkerk.pdf PDF, 870,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-07 RIB Bestuursrapportage sociaal domein 2015 gemeente Ridderkerk - bestuursrapportage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-07 RIB Bestuursrapportage sociaal domein 2015 gemeente Ridderkerk - bestuursrapportage.pdf PDF, 665,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-08 RIB Vragen m.b.t. projecten duurzaamheid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-08 RIB Vragen m.b.t. projecten duurzaamheid.pdf PDF, 2,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-08 RIB Vragen m.b.t. projecten duurzaamheid - voortgangsrapportage duurzaamheidsagenda 2013-2016.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-08 RIB Vragen m.b.t. projecten duurzaamheid - voortgangsrapportage duurzaamheidsagenda 2013-2016.pdf PDF, 205,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-15 RIB Stand van zaken herstructurering woningen Woonvisie Centrum fase 2 en 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-15 RIB Stand van zaken herstructurering woningen Woonvisie Centrum fase 2 en 3.pdf PDF, 5,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-15 RIB Huisvesting gebiedsteams Welzijn & Zorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-15 RIB Huisvesting gebiedsteams Welzijn & Zorg.pdf PDF, 1,31 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-15 RIB Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2016.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-15 RIB Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2016.pdf PDF, 1,49 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-22 RIB Resultaten klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-22 RIB Resultaten klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer.pdf PDF, 2,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-22 RIB Resultaten klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer - WMO-vervoer.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-22 RIB Resultaten klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer - WMO-vervoer.pdf PDF, 154,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-22 RIB Resultaten klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer - leerlingenvervoer.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-22 RIB Resultaten klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer - leerlingenvervoer.pdf PDF, 166,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-22 RIB Financiële rechtmatigheid sociale domein.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-22 RIB Financiële rechtmatigheid sociale domein.pdf PDF, 5,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-29 RIB Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-29 RIB Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde.pdf PDF, 2,82 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-29 RIB Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde - bestuursovereenkomst.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-29 RIB Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde - bestuursovereenkomst.pdf PDF, 74,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2016-04-29 RIB Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde - uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2016-04-29 RIB Bestuursovereenkomst Landschapstafel IJsselmonde - uitvoeringsprogramma Groen IJsselmonde.pdf PDF, 8,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar