Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad RK, 08 november 2018 09:30:00

Algemene vergader informatie

Globaal ziet de dag er als volgt uit: 09.30 uur Opening en vaststellen agenda 09.35 - 10.25 uur 1e Termijn raad 10.25 –11.35 uur 1e Termijn college van B&W 11.35 - 11.45 uur College geeft reactie op moties en amendementen 11.45 - 14.00 uur PAUZE 14.00 - 16.20 uur 2e Termijn raad 16.25 - 18.00 uur 2e termijn college 18.00 – 21.00 uur PAUZE 21.00 - 21.30 uur Intrekken/wijzigen moties/amendementen 21.30 – 22.00 uur Stemverklaringen per amendement en motie en stemming 22.00 - 22.30 uur Eventuele schorsing 22.30 uur Stemming en vaststelling: 2e Tussenrapportage 2018 Vaststelling begroting 2019

Datum:
08 nov. 2018, 9:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen