Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Gemeenteraad RK, 05 november 2020 14:00:00

Algemene vergader informatie

Bij deze vergadering kan vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering volgen via: www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Globaal ziet de dag er als volgt uit:

14.00 uur: Opening en vaststellen agenda

14.00 – 14.20 uur:  Lijst van ingekomen stukken, overhandiging kunstwerk en reactie college op
amendementen en moties

14.20 – 16.40 uur: Termijn raad en duaal debat

16.40 – 18.20 uur:  Termijn college

18.20 – 21.00 uur:  Pauze

21.00 uur:  Stemming amendementen en moties en besluitvorming over 2e Tussenrapportage en Programmabegroting

Datum:
05 nov. 2020, 14:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
Voorzitter: mevr. A. Attema (burgemeester)
Griffier: Mr. J.G. van Straalen