Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Aanvullende informatie

Toelichting
de circulaire waar deze brief naar verwijst en andere circulaires vindt u hier https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-provincies/gemeentefonds/circulaires-gemeentefonds

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

2024-03-01 RIB Zienswijze wijziging GR BAR-organisatie de Bedrijfsvoeringspartner

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-03-01 RIB Zienswijze wijziging GR BAR-organisatie de Bedrijfsvoeringspartner PDF, 237,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-03-01 RIB Raadstoezegging 1528 camerahandhaving Handelsweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-03-01 RIB Raadstoezegging 1528 camerahandhaving Handelsweg PDF, 294,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-16 RIB Uitvoeringsplan woonoverlast 2023-2025

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-16 RIB Uitvoeringsplan woonoverlast 2023-2025 PDF, 212,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Regionaal convenant aanpak van complexe woonoverlast

Raadsinformatiebrief (RIB)
Regionaal convenant aanpak van complexe woonoverlast PDF, 1,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Uitvoeringsplan woonoverlast Ridderkerk 13-02-2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
Uitvoeringsplan woonoverlast Ridderkerk 13-02-2024 PDF, 837,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-16 RIB Jaarverslag Leerplicht Ridderkerk 2022-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-16 RIB Jaarverslag Leerplicht Ridderkerk 2022-2023 PDF, 117,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2022-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
Jaarverslag leerplicht Ridderkerk 2022-2023 PDF, 947,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-16 RIB Baggerwerkzaamheden haven

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-16 RIB Baggerwerkzaamheden haven PDF, 214,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-16 RIB Aanpak ondermijning

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-16 RIB Aanpak ondermijning PDF, 123,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-09 RIB Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-09 RIB Ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase PDF, 218,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Zienswijze RK ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase

Raadsinformatiebrief (RIB)
Zienswijze RK ontwerpbestemmingsplan De Stationstuinen 2e fase PDF, 181,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-09 RIB Nota Reikwijdte en Detailniveau 380 kV hoogspanningsverbinding

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-09 RIB Nota Reikwijdte en Detailniveau 380 kV hoogspanningsverbinding PDF, 112,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota van antwoord NRD 380 kV hoogspanningsverbinding

Raadsinformatiebrief (RIB)
Nota van antwoord NRD 380 kV hoogspanningsverbinding PDF, 4,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Reactie ministerie zienswijzen NRD 380 kV hoogspanningsverbinding

Raadsinformatiebrief (RIB)
Reactie ministerie zienswijzen NRD 380 kV hoogspanningsverbinding PDF, 217,66 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-09 RIB Conceptprogramma Kwaliteitskader Centrumring

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-09 RIB Conceptprogramma Kwaliteitskader Centrumring PDF, 393,28 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Concept Kwaliteitskader Centrumring Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Concept Kwaliteitskader Centrumring Ridderkerk PDF, 10,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht reacties op Concept Kwaliteitskader Centrumring

Raadsinformatiebrief (RIB)
Overzicht reacties op Concept Kwaliteitskader Centrumring PDF, 81,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-02 RIB Werkplan DCMR 2024 en LHO

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-02 RIB Werkplan DCMR 2024 en LHO PDF, 213,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

DCMR Werkplan 2024 Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
DCMR Werkplan 2024 Ridderkerk PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht

Raadsinformatiebrief (RIB)
Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht PDF, 979,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-02 RIB Stichting Bram Innovatiesubsidie 2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-02 RIB Stichting Bram Innovatiesubsidie 2024 PDF, 214,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-02 RIB Openstaande moties 2019-oktober 2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-02 RIB Openstaande moties 2019-oktober 2023 PDF, 386,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Stand van zaken overige openstaande moties 2019-oktober 2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
Stand van zaken overige openstaande moties 2019-oktober 2023 PDF, 142,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-02 RIB Nationaal Programma Onderwijs

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-02 RIB Nationaal Programma Onderwijs PDF, 227,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Evaluatie brede schoolactiviteiten tbv corona-achterstanden

Raadsinformatiebrief (RIB)
Evaluatie brede schoolactiviteiten tbv corona-achterstanden PDF, 135,75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-02-02 RIB Concept Nota Economische Visie Ridderkerk 2023 ev

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-02-02 RIB Concept Nota Economische Visie Ridderkerk 2023 ev PDF, 100,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Concept Economische visie Ridderkerk 2030

Raadsinformatiebrief (RIB)
Concept Economische visie Ridderkerk 2030 PDF, 2,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapportage Bruto Lokaal Product Brede Welvaart Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Eindrapportage Bruto Lokaal Product Brede Welvaart Ridderkerk PDF, 1,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-26 RIB principeplan 20 starterswoningen Kievitsweg 134

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-26 RIB principeplan 20 starterswoningen Kievitsweg 134 PDF, 122,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Principeplan kievitsweg 134 Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Principeplan kievitsweg 134 Ridderkerk PDF, 6,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-26 RIB Nadere regels jeugdhulp en raadstoezegging onderzoeksrapport Wijkteam

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-26 RIB Nadere regels jeugdhulp en raadstoezegging onderzoeksrapport Wijkteam PDF, 215,64 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Wijzigingsbesluit 2e aanpassing - Nadere regels jeugdhulp gemeente Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Wijzigingsbesluit 2e aanpassing - Nadere regels jeugdhulp gemeente Ridderkerk PDF, 589,97 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-26 RIB Moties 2021-132 en 2022-16 jeugdproblematiek-criminaliteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-26 RIB Moties 2021-132 en 2022-16 jeugdproblematiek-criminaliteit PDF, 220,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Onderzoek jeugdproblematiek Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Onderzoek jeugdproblematiek Ridderkerk PDF, 2,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-26 RIB Managementletter 2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-26 RIB Managementletter 2023 PDF, 118,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Managementletter GR BAR-organisatie 2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
Managementletter GR BAR-organisatie 2023 PDF, 766,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-26 RIB Afdoening moties versterk vaardigheden kinderen en vechtscheiding

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-26 RIB Afdoening moties versterk vaardigheden kinderen en vechtscheiding PDF, 215,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ondersteuning kinderen en jongeren in armoede en bij vechtscheiding 2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
Ondersteuning kinderen en jongeren in armoede en bij vechtscheiding 2024 PDF, 861,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-19 RIB Treasurystatuut 2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-19 RIB Treasurystatuut 2024 PDF, 108,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Treasurystatuut 2024 Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Treasurystatuut 2024 Ridderkerk PDF, 530,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-19 RIB PC Stukken Stichting Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-19 RIB PC Stukken Stichting Facet Ridderkerk PDF, 566,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Productafspraken 2024 - Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Productafspraken 2024 - Facet Ridderkerk PDF, 21,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Definitieve jaarrekening 2022 Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Definitieve jaarrekening 2022 Facet Ridderkerk PDF, 761,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarverslag 2022 Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Jaarverslag 2022 Facet Ridderkerk PDF, 17,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Controleverklaring Jaarrekening 2022 Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Controleverklaring Jaarrekening 2022 Facet Ridderkerk PDF, 148,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Begroting 2024 Facet Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Begroting 2024 Facet Ridderkerk PDF, 1,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-19 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-19 RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2023 PDF, 310,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-12 RIB Zero-Emissie logistiek Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-12 RIB Zero-Emissie logistiek Ridderkerk PDF, 203,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Onderzoek Zero-emissiezone 2023 - Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
Onderzoek Zero-emissiezone 2023 - Ridderkerk PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2024-01-12 RIB Ridderkerk Driehoeksveer

Raadsinformatiebrief (RIB)
2024-01-12 RIB Ridderkerk Driehoeksveer PDF, 289,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Mobiliteitsonderzoek vervoer over water

Raadsinformatiebrief (RIB)
Mobiliteitsonderzoek vervoer over water PDF, 6,95 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar