Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (56)

2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Actieplan Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Actieplan Ridderkerk PDF, 579,26 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 - evaluatie totaal

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 - evaluatie totaal PDF, 1,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Beleidskader VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Beleidskader VRR PDF, 792,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Informatiebrief VRR

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 - Informatiebrief VRR PDF, 330,04 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief - brief MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief - brief MRDH PDF, 316,40 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Landelijke Actieplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk - Landelijke Actieplan PDF, 753,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019 - follow up lijst

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019 - follow up lijst PDF, 618,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Aanbesteding WMO

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Aanbesteding WMO PDF, 844,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Opvolging Managementletter 2019 PDF, 49,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Evaluatie stimuleringsregelingen Ridderkerk 2020 PDF, 128,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Dierenweide Lohmanpark

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Dierenweide Lohmanpark PDF, 75,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Afdoening motie 2019-53 natuurinclusief bouwen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Afdoening motie 2019-53 natuurinclusief bouwen PDF, 133,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Actieplan Jeugd en excessief geweld Ridderkerk PDF, 93,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Aanwijzing 8 gemeentelijke monumenten Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Aanwijzing 8 gemeentelijke monumenten Ridderkerk PDF, 50,68 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Tijdelijke wet maatregelen COVID 19 PDF, 40,09 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-04 RIB Openbaar vervoer en corona 3e informatiebrief PDF, 124,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk - overzicht geplande activiteiten

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk - overzicht geplande activiteiten PDF, 195,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - openbare kennisgeving

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - openbare kennisgeving PDF, 204,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - onderzoek

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk - onderzoek PDF, 1,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - brief Maaskoepel, Wooncompas en Vestiia

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - brief Maaskoepel, Wooncompas en Vestiia PDF, 18,58 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - Hoofdrapport opgaven en middelen corporatiesector

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH - Hoofdrapport opgaven en middelen corporatiesector PDF, 1,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Regeling Reductie Energiegebruik Ridderkerk PDF, 130,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB voortgang uitvoering Waalvisie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB voortgang uitvoering Waalvisie PDF, 231,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Eerste reactie aangenomen moties Begrotingsraad

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Eerste reactie aangenomen moties Begrotingsraad PDF, 283,89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Huisvesting arbeidsmigranten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk PDF, 211,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Volkshuisvestelijke opgave regio RDH PDF, 82,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB Verlenging Actieplan alcohol en drugsgebruik 2016-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB Verlenging Actieplan alcohol en drugsgebruik 2016-2020 PDF, 117,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA PDF, 97,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA - Brief OZHW

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-11 RIB fusie OZHW voor PO en VO en SOBA - Brief OZHW PDF, 73,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - eindrapport-3-11-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS - eindrapport-3-11-2020 PDF, 5,34 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-08 RIB Bodemkwaliteitskaart PFAS PDF, 145,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020 PDF, 204,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Jaarverslag leerplicht 2019-2020 - verslag PDF, 1,66 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - overzicht ondertekenaars

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - overzicht ondertekenaars PDF, 3,15 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - manifest

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest - manifest PDF, 2,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg - plan verbetering kwaliteit

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg - plan verbetering kwaliteit PDF, 781,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21 - stedebouwkundig

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21 - stedebouwkundig PDF, 9,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021 - verordening

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021 - verordening PDF, 339,14 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - begroting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - begroting PDF, 554,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 - aanbiedingsbrief PDF, 102,31 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal - cijfers Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal - cijfers Ridderkerk PDF, 573,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - evaluatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - evaluatie PDF, 7,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - doelenboom

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 - doelenboom PDF, 19,39 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Ondertekening regionaal bouwmanifest PDF, 54,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Samenwerking Greenport West-Holland

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Samenwerking Greenport West-Holland PDF, 83,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Inrichting voormalig scoutingterrein Kerkweg PDF, 99,96 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk PDF, 83,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Grondexploitatie 't Zand fase 7

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Grondexploitatie 't Zand fase 7 PDF, 199,21 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Anterieure overeenkomst bouw 12 woningen Pruimendijk 19-21 PDF, 180,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Uitvoeringsbeleid meedoen Ridderkerk 2021 PDF, 59,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Begroting stichting Facet 2021 PDF, 169,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Stand van zaken uitvoering Routekaart Haven Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Stand van zaken uitvoering Routekaart Haven Ridderkerk PDF, 187,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Criminaliteitscijfers 2020 3e kwartaal PDF, 101,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Afdoening motie 2020-68 groenparticipatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Afdoening motie 2020-68 groenparticipatie PDF, 130,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Eindevaluatie milieu en duurzaamheidsprogramma 2016-2020 PDF, 151,41 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk - analysenotitie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-12-18 RIB Woonvisie Ridderkerk - analysenotitie PDF, 686,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar