Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (42)

2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning - advies

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning - advies PDF, 457,02 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Ontwikkelingen openbaar vervoer Coronacrisis

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Ontwikkelingen openbaar vervoer Coronacrisis PDF, 426,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Uitbreiding zitbanken in de openbare ruimte

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Uitbreiding zitbanken in de openbare ruimte PDF, 339,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Advies aan pZH over opsporingsvergunning PDF, 379,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-01 RIB Evaluatie 1e kwartaal 2020 BV Sport Service Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-01 RIB Evaluatie 1e kwartaal 2020 BV Sport Service Ridderkerk PDF, 512,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 - Factsheet

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 - Factsheet PDF, 374,46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Gemeentelijke communicatie- en dienstverleningskanalen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Gemeentelijke communicatie- en dienstverleningskanalen PDF, 157,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Geluidsschermen langs Rotterdamseweg

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Geluidsschermen langs Rotterdamseweg PDF, 136,44 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Resultaat cliëntervaringsonderzoek WMO 2018 PDF, 100,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - bijlagen toelichting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - bijlagen toelichting PDF, 6,25 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - ontwerpbestemmingsplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-04 RIB OntwerpBP Gemini, de Gooth, de Loods - ontwerpbestemmingsplan PDF, 1,40 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-04 RIB Ontwerpbestemmingsplan Gemini, de Gooth en de Loods

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-04 RIB Ontwerpbestemmingsplan Gemini, de Gooth en de Loods PDF, 169,53 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - format wensen en bedenkingen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - format wensen en bedenkingen PDF, 24,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - brief griffier 4-3-2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - brief griffier 4-3-2020 PDF, 36,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH- samenvatting

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH- samenvatting PDF, 339,72 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel B

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel B PDF, 6,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel A

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH - concept deel A PDF, 2,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Regionale Energie Strategie RDH PDF, 217,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - antwoord college

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - antwoord college PDF, 73,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - advies eigen initiatief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus - advies eigen initiatief PDF, 176,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-08 RIB Antwoord BMR gevolgen coronavirus PDF, 1,99 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 PDF, 284,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - concept Vervoerplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - concept Vervoerplan PDF, 2,29 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - brief aan MRDH

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Reactie vervoerplan RET 2021 - brief aan MRDH PDF, 279,60 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-15 RIB Versnelde procedure aanvraag terugkerende evenementen

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-15 RIB Versnelde procedure aanvraag terugkerende evenementen PDF, 81,30 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 PDF, 367,15 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk PDF, 357,90 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie PDF, 364,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - controleverklaring

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - controleverklaring PDF, 92,45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Accountantsverslag en controleverklaring GR BAR-organisatie - verslag PDF, 306,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk - rapport

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Concept rapport Geluidhinder Oosterpark Ridderkerk - rapport PDF, 8,02 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 - beleid

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-22 RIB Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 - beleid PDF, 1,12 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 PDF, 553,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019 - cijfers

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019 - cijfers PDF, 207,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 PDF, 354,59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - verslag

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - verslag PDF, 4,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - aanbiedingsbrief

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Jaarverslag Fairtrade 2019 - aanbiedingsbrief PDF, 124,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en grondstoffen ridderkerk 2019-2023

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Stand van zaken uitrol beleidsplan afval en grondstoffen ridderkerk 2019-2023 PDF, 445,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Criminaliteitscijfers 2019 PDF, 353,81 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - onderhoudsniveau 2020

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - onderhoudsniveau 2020 PDF, 232,42 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - beheerplan

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Beheerplan Openbare Ruimte 2020-2024 - beheerplan PDF, 1,73 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2020-05-29 RIB Voortgang integraal beleid sociaal domein

Raadsinformatiebrief (RIB)
2020-05-29 RIB Voortgang integraal beleid sociaal domein PDF, 528,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar