Raadsinformatiebrieven (RIB)

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2014

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (110)

2014-12-29 RIB Eindevaluatie Milieuprogramma 2011-2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-29 RIB Eindevaluatie Milieuprogramma 2011-2014.pdf PDF, 149,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-29 RIB Eindevaluatie Milieuprogramma 2011-2014 - bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-29 RIB Eindevaluatie Milieuprogramma 2011-2014 - bijlage.pdf PDF, 818,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-29 RIB Jaarverslag Leerplicht 2013-2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-29 RIB Jaarverslag Leerplicht 2013-2014.pdf PDF, 77,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-29 RIB Jaarverslag Leerplicht 2013-2014 - bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-29 RIB Jaarverslag Leerplicht 2013-2014 - bijlage.pdf PDF, 529,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-29 RIB Stand van zaken voorlopige voorziening huishoudelijke hulp.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-29 RIB Stand van zaken voorlopige voorziening huishoudelijke hulp.pdf PDF, 711,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-29 RIB Stand van zaken voorlopige voorziening HH - bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-29 RIB Stand van zaken voorlopige voorziening HH - bijlage.pdf PDF, 3,05 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning.pdf PDF, 2,50 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning - bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning - bijlage 1.pdf PDF, 437,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning - bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Regeling ziektekosten en huishoudelijke ondersteuning - bijlage 2.pdf PDF, 242,56 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Rapportage Wet Markt & Overheid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Rapportage Wet Markt & Overheid.pdf PDF, 2,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Rapportage Wet Markt & Overheid - bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Rapportage Wet Markt & Overheid - bijlage.pdf PDF, 268,58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Voortgang implementatie Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Voortgang implementatie Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven.pdf PDF, 4,57 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Voortgang implementatie Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven - bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Voortgang implementatie Vennootschapsbelasting overheidsbedrijven - bijlage.pdf PDF, 2,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Verantwoording DCMR 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Verantwoording DCMR 2013.pdf PDF, 2,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-19 RIB Leerwerkbedrijf en Werkgeversservicepunt.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-19 RIB Leerwerkbedrijf en Werkgeversservicepunt.pdf PDF, 5,53 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-18 RIB Eerste reactie op de tijdens behandeling begroting 2015-2018 aangenomen moties.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-18 RIB Eerste reactie op de tijdens behandeling begroting 2015-2018 aangenomen moties.pdf PDF, 3,86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-18 RIB Huisvesting en dienstverlening Nationale politie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-18 RIB Huisvesting en dienstverlening Nationale politie.pdf PDF, 1,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht.pdf PDF, 1,44 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht-bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht-bijlage 1.pdf PDF, 174,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht-bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht-bijlage 2.pdf PDF, 487,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht-bijlage 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-11 RIB Interbestuurlijk toezicht-bijlage 3.pdf PDF, 88,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-11 RIB Aanpassen parkeerapparatuur.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-11 RIB Aanpassen parkeerapparatuur.pdf PDF, 2,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-12-27 RIB Respijtzorg.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-12-27 RIB Respijtzorg.pdf PDF, 2,17 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-27 RIB Veiligheid vaarwegsplitsing 3 rivieren.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-27 RIB Veiligheid vaarwegsplitsing 3 rivieren.pdf PDF, 290,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-25 RIB Verordening en Beleidsplan Wmo 2015.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-25 RIB Verordening en Beleidsplan Wmo 2015.pdf PDF, 722,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-25 RIB Verordening en Beleidsplan Wmo 2015 bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-25 RIB Verordening en Beleidsplan Wmo 2015 bijlage.pdf PDF, 101,47 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-20 RIB Stand van zaken SV Bolnes.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-20 RIB Stand van zaken SV Bolnes.pdf PDF, 2,35 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-13 RIB Wijziging verordening en beleidsplan Wmo 2015.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-13 RIB Wijziging verordening en beleidsplan Wmo 2015.pdf PDF, 4,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-13 RIB Voortgang Bestuursakkoord Water.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-13 RIB Voortgang Bestuursakkoord Water.pdf PDF, 4,52 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-12 RIB Structurele overschrijdingen posten groenonderhoud.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-12 RIB Structurele overschrijdingen posten groenonderhoud.pdf PDF, 574,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-07 RIB Sloop voormalige accommodatie KV Bolnes.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-07 RIB Sloop voormalige accommodatie KV Bolnes.pdf PDF, 91,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-11-03 RIB Jeugdbeschermingsplein.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-11-03 RIB Jeugdbeschermingsplein.pdf PDF, 670,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Onderzoek verplaatsing KCR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Onderzoek verplaatsing KCR.pdf PDF, 176,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Onderzoek verplaatsing KCR-bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Onderzoek verplaatsing KCR-bijlage.pdf PDF, 85,87 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Toekomst Volkstuinen Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Toekomst Volkstuinen Ridderkerk.pdf PDF, 309,25 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Toekomst Volkstuinen Ridderkerk-bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Toekomst Volkstuinen Ridderkerk-bijlage.pdf PDF, 1,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2015.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2015.pdf PDF, 578,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2015-bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Handhavingsuitvoeringsprogramma Wabo 2015-bijlage.pdf PDF, 469,94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria.pdf PDF, 643,51 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-31 RIB Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria-bijlage.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-31 RIB Verbeterplan implementatie VTH-kwaliteitscriteria-bijlage.pdf PDF, 493,85 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-23 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-23 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften.pdf PDF, 722,55 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-23 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften - jaarverslag 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-23 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften - jaarverslag 2013.pdf PDF, 610,91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-23 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften - bijlage Startnotitie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-23 RIB Verslag Commissie Bezwaarschriften - bijlage Startnotitie.pdf PDF, 227,93 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-17 RIB Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-17 RIB Septembercirculaire 2014 Gemeentefonds.pdf PDF, 71,17 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-16 RIB Programma Onderwijshuisvesting.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-16 RIB Programma Onderwijshuisvesting.pdf PDF, 2,78 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-16 RIB Programma Onderwijshuisvesting - bijlage Programma.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-16 RIB Programma Onderwijshuisvesting - bijlage Programma.pdf PDF, 79,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-16 RIB Programma Onderwijshuisvesting - bijlage verslag OOGO.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-16 RIB Programma Onderwijshuisvesting - bijlage verslag OOGO.pdf PDF, 22,32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-16 RIB Overeenkomsten Maatwerk begeleiding.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-16 RIB Overeenkomsten Maatwerk begeleiding.pdf PDF, 3,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-10-07 RIB passend onderwijs.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-10-07 RIB passend onderwijs.pdf PDF, 222,33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-09-30 RIB SvZ uitvoering Notitie Economisch Beleid.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-09-30 RIB SvZ uitvoering Notitie Economisch Beleid.pdf PDF, 193,63 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-09-10 RIB Financiële Jeugdstaat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-09-10 RIB Financiële Jeugdstaat.pdf PDF, 55,79 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-09-10 Financiële jeugdstaat gemeente Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-09-10 Financiële jeugdstaat gemeente Ridderkerk.pdf PDF, 116,13 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening 2013.pdf PDF, 438,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 1.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 1.pdf PDF, 341,76 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 2.pdf PDF, 174,24 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 3.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 3.pdf PDF, 459,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 4.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-08-22 RIB Evaluatie Schuldhulpverlening bijlage 4.pdf PDF, 107,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-08-01 RIB Jaarverantwoording inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-08-01 RIB Jaarverantwoording inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen 2013.pdf PDF, 728,99 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-07-18 RIB Aanpassing Park Bolnes fase 2.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-07-18 RIB Aanpassing Park Bolnes fase 2.pdf PDF, 113,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-07-18 RIB Gebouw Koningsplein 2-5.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-07-18 RIB Gebouw Koningsplein 2-5.pdf PDF, 294,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-07-16 RIB Vastgoedbescherming Koninginneweg 150.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-07-16 RIB Vastgoedbescherming Koninginneweg 150.pdf PDF, 167,37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-07-18 RIB Verwijderen Jeugdontmoetingsplek Bolnes Noordstraat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-07-18 RIB Verwijderen Jeugdontmoetingsplek Bolnes Noordstraat.pdf PDF, 129,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-07-04 RIB Rapportage Luchtkwaliteit 2012.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-07-04 RIB Rapportage Luchtkwaliteit 2012.pdf PDF, 96,65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-06-30 RIB Proefboring NAM.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-06-30 RIB Proefboring NAM.pdf PDF, 1,76 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-06-25 RIB Huishoudelijke Hulp 2014 e.v..pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-06-25 RIB Huishoudelijke Hulp 2014 e.v..pdf PDF, 11,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-06-24 RIB Meicirculaire Gemeentefonds 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-06-24 RIB Meicirculaire Gemeentefonds 2014.pdf PDF, 10,56 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-06-13 RIB Veilig thuis.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-06-13 RIB Veilig thuis.pdf PDF, 342,57 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-06-13 RIB Veilig thuis - regionale startnotitie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-06-13 RIB Veilig thuis - regionale startnotitie.pdf PDF, 504,27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-05-22 RIB Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Rotterdam.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-05-22 RIB Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Rotterdam.pdf PDF, 136,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-05-22 Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Rotterdam.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-05-22 Jaarverslag 2013 Politie Eenheid Rotterdam.pdf PDF, 724,29 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-05-22 RIB Rapportage bijtincidenten Ridderkerk 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-05-22 RIB Rapportage bijtincidenten Ridderkerk 2013.pdf PDF, 549,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-05-16 RIB Beeindiging pilot Samen-Werken.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-05-16 RIB Beeindiging pilot Samen-Werken.pdf PDF, 181,62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-04-24 RIB Groene Kaart 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-04-24 RIB Groene Kaart 2014.pdf PDF, 3,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-04-23 RIB Uitvoeringsplan Spelen en bewegen park Reyerpark.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-04-23 RIB Uitvoeringsplan Spelen en bewegen park Reyerpark.pdf PDF, 13,20 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-04-11 RIB verslag gemeentelijke informatiehuishouding.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-04-11 RIB verslag gemeentelijke informatiehuishouding.pdf PDF, 724,52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-04-11 RIB verslag gemeentelijke informatiehuishouding BIJLAGE.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-04-11 RIB verslag gemeentelijke informatiehuishouding BIJLAGE.pdf PDF, 927,71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-04-11 RIB Rapportage RADAR 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-04-11 RIB Rapportage RADAR 2013.pdf PDF, 6,60 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-04-01 RIB Jaarstukken 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-04-01 RIB Jaarstukken 2013.pdf PDF, 1,07 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-24 RIB Rapport Waarstaatjegemeente reactie college.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-24 RIB Rapport Waarstaatjegemeente reactie college.pdf PDF, 23,92 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-24 RIB Rapport Waarstaatjegemeente najaar 2013.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-24 RIB Rapport Waarstaatjegemeente najaar 2013.pdf PDF, 1,27 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-19 RIB onderzoek Koninginneweg en De Genestetstraat.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-19 RIB onderzoek Koninginneweg en De Genestetstraat.pdf PDF, 1,10 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-21 RIB veiligheidsonderzoek vaarwegsplitsing.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-21 RIB veiligheidsonderzoek vaarwegsplitsing.pdf PDF, 1,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-14 RIB Herstructureringsprojecten Woonvisie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-14 RIB Herstructureringsprojecten Woonvisie.pdf PDF, 1.015,88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-11 RIB Onderzoeksrapport inzake GRR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-11 RIB Onderzoeksrapport inzake GRR.pdf PDF, 69,49 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-11 RIB Onderzoeksrapport GRR bijlage 1 Rapport K+V.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-11 RIB Onderzoeksrapport GRR bijlage 1 Rapport K+V.pdf PDF, 214,83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-11 RIB Onderzoeksrapport GRR bijlage 2 Afspraken.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-11 RIB Onderzoeksrapport GRR bijlage 2 Afspraken.pdf PDF, 100,35 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-07 RIB Overvalcijfers Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-07 RIB Overvalcijfers Ridderkerk.pdf PDF, 151,80 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-07 RIB Overvalcijfers per gemeente.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-07 RIB Overvalcijfers per gemeente.pdf PDF, 485,05 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-04 RIB SvZ Greenport Westland Oostland.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-04 RIB SvZ Greenport Westland Oostland.pdf PDF, 962,70 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-04 RIB SvZ Greenport Westland Oostland Reactiebrief.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-04 RIB SvZ Greenport Westland Oostland Reactiebrief.pdf PDF, 84,11 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-03-04 RIB SvZ Greenport Westland Oostland Bedrijfslevenvisie.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-03-04 RIB SvZ Greenport Westland Oostland Bedrijfslevenvisie.pdf PDF, 2,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-28 RIB Afvalinzameling 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-28 RIB Afvalinzameling 2014.pdf PDF, 734,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-28 Begroting NV MAR 2014 (1).pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-28 Begroting NV MAR 2014 (1).pdf PDF, 102,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-28 Jaarwerkplan NV MAR 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-28 Jaarwerkplan NV MAR 2014.pdf PDF, 1,51 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-28 Rapport inzake jaarstukken 2012 van NV MAR.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-28 Rapport inzake jaarstukken 2012 van NV MAR.pdf PDF, 687,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-25 RIB subsidieregels 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-25 RIB subsidieregels 2014.pdf PDF, 156,73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-17 RIB Zienswijze Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-17 RIB Zienswijze Visie Ruimte en Mobiliteit.pdf PDF, 413,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-17 RIB Zienswijze Visie Ruimte en Mobiliteit aanbiedingsbrief.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-17 RIB Zienswijze Visie Ruimte en Mobiliteit aanbiedingsbrief.pdf PDF, 4,03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-17 RIB Zienswijze Visie ruimte en mobiliteit Opmerkingen Ridderkerk.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-17 RIB Zienswijze Visie ruimte en mobiliteit Opmerkingen Ridderkerk.pdf PDF, 1,36 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-12 RIB Buurtbus 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-12 RIB Buurtbus 2014.pdf PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-04 RIB samenwerkingsafspraken woningmarkt.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-04 RIB samenwerkingsafspraken woningmarkt.pdf PDF, 1,33 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-04 RIB samenwerkingsafspraken BIJLAGE.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-04 RIB samenwerkingsafspraken BIJLAGE.pdf PDF, 50,08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-07 RIB Omvorming gemeentewerf tot leer-werkbedrijf.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-07 RIB Omvorming gemeentewerf tot leer-werkbedrijf.pdf PDF, 538,77 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-07 RIB Subsidie ontsluiting haven.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-07 RIB Subsidie ontsluiting haven.pdf PDF, 719,61 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-04 RIB Proefboring NAM.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-04 RIB Proefboring NAM.pdf PDF, 1,43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-02-04 Proefboring NAM BIJLAGE.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-02-04 Proefboring NAM BIJLAGE.pdf PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-01-28 RIB afwerking overschrijdingsregeling basisonderwijs 1996-2006.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-01-28 RIB afwerking overschrijdingsregeling basisonderwijs 1996-2006.pdf PDF, 3,46 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-01-21 RIB Elektronische bekendmaking verordeningen.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-01-21 RIB Elektronische bekendmaking verordeningen.pdf PDF, 495,16 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-01-17 RIB Programmabegroting 2014.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-01-17 RIB Programmabegroting 2014.pdf PDF, 1,77 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

2014-01-10 RIB vaststellen HGW Nieuw Reijerwaard.pdf

Raadsinformatiebrief (RIB)
2014-01-10 RIB vaststellen HGW Nieuw Reijerwaard.pdf PDF, 491,95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar